Hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục tăng trưởng

12/01/2021 - 22:37

BDK.VN - Ngày 12-1-2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Bến Tre sơ kết hoạt động quý IV và tổng kết hoạt động năm 2020. Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nguyễn Mạnh Hoài chủ trì hội nghị.

Phó giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nguyễn Mạnh Hoài phát biểu.

Phó giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nguyễn Mạnh Hoài phát biểu.

Trong năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Bến Tre tập trung huy động nguồn vốn và triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Kết quả nguồn vốn cho vay đạt 92,578 tỷ đồng, tăng 38,475 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 35,4 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 276% so với kế hoạch. Huy động qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 8 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng so với đầu năm. 

Doanh số cho vay 66,1 tỷ đồng, tăng 32,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, với 2.807 hộ vay, bình quân mỗi hộ vay 23,5 triệu đồng. Đặc biệt, cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo 79 hộ; cho vay đối với người lao động theo Đề án sinh kế 1.142 người; học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 55 lượt; cho vay để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn 1.520 công trình.

Tuy nhiên, nợ quá hạn còn cao (770 triệu đồng), chiếm tỷ lệ 0,75% với 117 món. Nguyên nhân do Ngân hàng Chính sách xã hội chưa phối hợp tốt với các hội đoàn thể, UBND các xã, phường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý.

Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nguyễn Mạnh Hoài cho rằng, các địa phương kiên trì, đeo bám các đối tượng còn nợ quá hạn. Việc tăng trưởng tín dụng đi đôi với đảm bảo chất lượng tín dụng, cũng như bảo đảm đối tượng vay sử dụng vốn đúng mục đích.

“UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm xử lý dứt điểm nợ quá hạn; tham mưu cho Ban đại diện phương án nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Đặc biệt, quan tâm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người lao động có nhu cầu đa dạng sinh kế, lao động nước ngoài theo hợp…”, Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương chỉ đạo.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN