Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh

10/10/2020 - 19:11

BDK.VN - UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu chung: Chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, sẵn sàng ứng phó, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP); bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH), an toàn dịch bệnh (ATDB) nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt heo đến chỉ số giá tiêu dùng, môi trường và các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật của tỉnh nhà.

Cu thể: Trên 80% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 2 năm đầu thực hiện kế hoạch; trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 2 năm tiếp theo và trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 2 năm cuối thực hiện kế hoạch. Xây dựng thành công ít nhất 10 cơ sở chăn nuôi heo, 1 chuỗi sản xuất heo, sản phẩm thịt heo an toàn bệnh DTHCP, đáp ứng tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (theo quy định tại Nghị định số 13 của Chính phủ) áp dụng các biện pháp chăn nuôi heo ATSH.

Có 12 nội dung được UBND tỉnh đề cập tại kế hoạch, bao gồm: Chăn nuôi heo ATSH; tổ chức nuôi tái đàn heo; giám sát dịch bệnh; tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTHCP; kiểm soát vận chuyển, buôn bán heo, sản phẩm từ heo; quản lý giết mổ heo và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt heo; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi ATDB; tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm cho cán bộ làm công tác thú y; nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh DTHCP; tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; chính sách hỗ trợ.

Dự toán thực hiện kế hoạch phòng chống DTHCP giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) là 11,3 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và kinh phí do người dân tự bảo đảm.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN