Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương

03/10/2019 - 10:33

BDK.VN - Sáng 3-10-2019, Trường Chính trị phối hợp với Ban Thường Huyện ủy các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi,  Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng đến dự.

Lớp học dành cho các bộ diện qui hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Dự kiến sẽ tổ chức 10 lớp, dành cho Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, khoảng 100 học viên (một lớp).

Các huyện, thành phố mỗi đơn vị 1 lớp.

Thời gian bồi dưỡng 11 ngày, với 12 chuyên đề, gồm: những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Mô hình kinh tế sông, biển; Kinh tế đô thị - Định hướng phát triển thành phố tối ưu; Mô hình xây dựng chính quyền; cải cách hành chính theo hướng Chính phủ điện tử; Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, tầm, có khát vọng đưa Bến Tre phát triển đột phá trong bối cảnh và xu thế phát triển mới; Một số nội dung cơ bản trong đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, an ninh gắn với địa phương; Phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Kỹ năng làm công tác tư tưởng, vận động nhân dân trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở cơ sở; Mô hình kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Bến Tre; Nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Bến Tre.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng, lớp học nhằm tạo nhận thức thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, hành động.  Đây là lớp đầu tiên cấp cơ sở do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức, thể hiện sự quan tâm đánh giá vị trí, vai trò của các đồng chí lãnh đạo cơ sở. Là đối tượng trực tiếp lãnh, chỉ đạo địa phương trong tổ chức thực hiện các chủ trương của các cấp, đạt hay không thì vai trò của các đồng chí rất quan trọng. Do vậy, lớp học là rất cần thiết, để tiếp cận nhanh các chủ trương, chính sách, vận dụng trên địa bàn, tạo sự phát triển nhanh, bền vững.

Đây là lớp học có qui mô lớn, với 11 lớp, 12 chuyên đề, gần 1.000 học viên. Do vậy, học viên cần có tinh thần học tốt, tiếp thu nội dung chuyên đề.

Lớp học cũng nhằm chuẩn bị tâm thế cho cán bộ lãnh đạo địa phương được trang bị tất cả các lĩnh vực đủ để vận dụng. Cung cấp phương pháp, kỹ năng cần thiết, tạo sự tương tác chung với các cấp ngành, để ứng xử, quan hệ đối tác. Tạo sự đoàn kết, gắn bó, phát huy sức mạnh trong hệ thống chính trị người dân. Qua đó, khơi gợi sự đóng góp của người dân cho phát triển kinh tế tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các học viên mạnh dạn trao đổi, chia sẻ nội dung chương trình để làm rỏ các vấn đế mới, phát huy dân chủ trong nghiên cứu thảo luận.

                                                                           Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN