Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bắt đầu từ đâu?

25/04/2021 - 12:25

Ngày 27-4-2021, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội thảo “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bắt đầu từ đâu”, tại khách sạn Diamond Stars Bến Tre. Hội thảo nhằm tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của những chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, đóng góp các nghiên cứu chuyên sâu, định hướng chiến lược cho hoạt động phát triển khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Dự kiến hội thảo diễn ra các hoạt động chính như: chuyên gia chia sẻ, trình bày tham luận; ý kiến về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sự phát triển của doanh nghiệp; lễ ký kết tài trợ cho chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2021-2022; đăng ký tham gia các hoạt động phát triển khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN