Kinh tế hợp tác góp phần xây dựng nông thôn mới

30/10/2020 - 07:04

BDK - Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) góp phần quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM). Với mục tiêu trên, những năm qua, tỉnh đã tập trung ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách tác động, thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Hữu Định, huyện Châu Thành.

Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Hữu Định, huyện Châu Thành.

Nhiều HTX được thành lập mới

Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX.

Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Hoàng Thanh cho biết: Qua tuyên truyền, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển biến tích cực, nhiều HTX được thành lập mới. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh thành lập mới 114 HTX, nâng tổng số HTX đến nay là 155 HTX (tăng 52 HTX so với năm 2010). Tỉnh đã tập trung đầu tư, khuyến khích xây dựng 57 mô hình HTX tham gia vào 8 chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh gồm: chuỗi dừa 24 HTX; chuỗi bưởi da xanh 15 HTX; chuỗi chôm chôm 2 HTX; chuỗi nhãn 2 HTX; chuỗi hoa kiểng 4 HTX; chuỗi con heo 4 HTX; chuỗi tôm biển 3 HTX.

“Kết quả phát triển HTX, THT tham gia vào 8 chỗ giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh có thể xem là “hạt nhân” trong thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra còn góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh, làm diện mạo nông thôn khởi sắc, tạo việc làm mới cho nhiều lao động, kéo tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,59%, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 51 xã” - Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Hoàng Thanh nhận định.

Để thực hiện thành công thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trong thời gian qua, theo Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Hoàng Thanh: Nơi nào được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền, nhất là sự định hướng thường xuyên của UBND xã, thị trấn thì nơi đó HTX, THT hoạt động hiệu quả. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Phải xây dựng Liên minh HTX tỉnh vững mạnh; nâng cao năng lực tham mưu và phối hợp hoạt động. Công tác tư vấn thành lập HTX phải xuất phát từ nhu cầu của người dân.

Giải pháp cho thời gian tới

Bàn giải pháp cho thời gian tới, Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Hoàng Thanh cho biết: Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt HTX thành viên thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm. Mở rộng nâng cao chất lượng tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các thành viên. Tạo điều kiện để các HTX tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, các quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết phát triển thị trường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước vươn lên làm chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tích cực phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thu hút thêm nhiều HTX, doanh nghiệp có năng lực tài chính đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý kinh tế cho đội ngũ làm công tác quản lý HTX.

Tham mưu tổ chức tốt việc đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với HTX theo từng lĩnh vực. Thông qua đối thoại, hình thành và phát triển mạng lưới liên kết hoạt động giữa các HTX với nhau, giữa các HTX với doanh nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin thị trường, khách hàng cho các HTX kết nối tiêu thụ sản phẩm của người nông dân với sự đầu tư của doanh nghiệp.

Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động, khó khăn, vướng mắc của HTX, của đoàn viên, hội viên tham gia HTX, THT; đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tháo gỡ kịp thời. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện các chính sách đối với KTTT, HTX.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh đối với các HTX. Chú trọng kiểm tra và nội dung hoạt động, phương thức huy động vốn theo điều lệ, tập hợp và phát triển thành viên, quản lý tài chính, kế toán… Thông qua kiểm tra tập trung hướng dẫn giúp các HTX nông nghiệp xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đầu tư xây dựng các HTX điểm, có nguồn lực tài chính mạnh để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

“Với phương châm “Chân thành, tích cực, đồng hành, hiệu quả”, hàng năm, Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX nông nghiệp từng bước đạt yêu cầu “3 cùng” (cùng lo, cùng làm, cùng nhau phát triển và lợi ích chung) và đạt nội dung “3 có” (có nhân sự quản lý, có huy động được vốn của thành viên để đầu tư phát triển, có hướng sản xuất, kinh doanh khả thi, phù hợp với thực tiễn địa phương)”.

(Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Hoàng Thanh)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN