Mỏ Cày Bắc triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ quý I-2022

11/04/2022 - 06:00

BDK - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Mỏ Cày Bắc (1-4-2022), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhận xét: BTVHU Mỏ Cày Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quý I-2022. Hầu hết các chỉ tiêu đạt ở mức khá. BTVHU tiếp tục quán triệt toàn huyện thể hiện quyết tâm chính trị, hành động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc được duy trì ổn định.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc được duy trì ổn định.

Nhiều chuyển biến tích cực

Thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022, BTVHU Mỏ Cày Bắc đề ra 21 đầu công việc để lãnh đạo thực hiện trong toàn đảng bộ ngay từ đầu năm. Các xã cụ thể hóa các đầu công việc phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, huyện có phân công cụ thể từng cá nhân phụ trách theo dõi chỉ đạo, mỗi xã có từ 9 - 17 đầu việc.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Trần Thị Sol cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, BTVHU phân công 13 ủy viên phụ trách 13 xã, 77 lãnh đạo ngành huyện theo dõi, hỗ trợ 102 ấp. Đảng ủy xã phân công 493 cán bộ phụ trách, theo dõi, hỗ trợ ấp, tổ nhân dân tự quản. Qua thực tế cho thấy, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở xã có nhiều chuyển biến, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền kịp thời đến người dân.

Huyện ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm. Công tác triển khai, quán triệt được các chi bộ, đảng bộ quan tâm thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề năm 2022; trong đó, chú ý đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Tuyên truyền trong các chi bộ, đảng bộ ngành huyện thông qua họp chi bộ hàng tháng. Kết quả, có 476/492 đảng viên được triệu tập, đạt 96,74%; 54/54 cán bộ, công chức không là đảng viên tham dự, đạt 100%. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động trong tất cả cán bộ, đảng viên.

Cán bộ huyện, xã tham dự sinh hoạt chi bộ ấp mỗi tháng 1 lần để nắm tình hình nội bộ và người dân ở cơ sở. Qua đó, đóng góp ý kiến cho chi bộ về biện pháp thực hiện các chủ trương lớn của Tỉnh ủy, Huyện ủy, vận động nhân dân thực hiện các phong trào hành động ở địa phương và phát triển kinh tế. Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, người dân đã tích cực, chủ động trong phát triển kinh tế gia đình và góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM: Tân Thành Bình, Tân Phú Tây, Tân Bình, Thành An, Tân Thanh Tây và Hưng Khánh Trung A. Trong đó, Tân Thành Bình được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Các ban, ngành, đoàn thể huyện tích cực gửi nội dung tuyên truyền qua iOffice, Zalo nhóm của cơ quan, đơn vị. Thông qua họp giao ban hàng tuần, sinh hoạt chi bộ, Zalo nhóm của ban tuyên truyền, vận động xã, tổ tuyên truyền, vận động đảng ủy 13/13 xã tiến hành triển khai tài liệu sinh hoạt chủ đề năm 2022 cho cán bộ, đảng viên. Kết quả, có 1.282/1.330 đảng viên tham dự, đạt 96,24% (trừ những đồng chí miễn công tác, miễn sinh hoạt). Nhờ đó, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm vụ trong thời gian tới

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: BTVHU Mỏ Cày Bắc tập trung lãnh đạo tốt công tác tổ chức thực hiện nghị quyết để đề ra giải pháp cụ thể nhằm đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung công tác xây dựng Đảng, đảm bảo nội bộ đoàn kết thống nhất, xây dựng chi bộ toàn diện. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ để phục vụ cho sự phát triển của huyện trong tương lai.

“Toàn huyện thể hiện quyết tâm chính trị, hành động quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết của huyện, tỉnh. Triển khai phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bám vào “Hai chân - Ba mũi” với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, nhằm lan tỏa tinh thần thi đua thực hiện nhiệm vụ trong toàn huyện”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý thêm.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thị Sol cho biết, huyện sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của tỉnh và “Năng  động - Phát triển” của huyện, tạo sự đồng thuận trong nội bộ, lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc nói riêng, tỉnh Bến Tre nói chung phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới.

Huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư đúng theo quy định. MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sát việc, sát cơ sở, cụ thể hóa việc tham gia xây dựng NTM, xây dựng giao thông nông thôn. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND.

Các ngành chức năng tập trung cao công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên theo dõi và thông báo tình hình diễn biến hạn mặn để người dân chủ động trong sản xuất, sinh hoạt. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện và xã. Thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật NTM” và huy động có hiệu quả nguồn lực trong nhân dân để xây dựng xã NTM. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện (con heo, dừa, bưởi da xanh); lãnh đạo củng cố, nâng chất hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Kết quả quý I-2022, tiến độ thực hiện các đầu việc đề ra có bước chuyển tích cực. Công tác xây dựng Đảng cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện cơ bản duy trì và phát triển. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Hoạt động thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ (50 ngàn USD). Thu thuế trên địa bàn vượt kế hoạch. Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN