Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường và biến đổi khí hậu

22/04/2024 - 06:37

BDK - Trong quý I-2024, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường và biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả tích cực.

 Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn thiếu nhi xử lý rác thải.

 Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn thiếu nhi xử lý rác thải.

Đối với công tác giải quyết rác thải, Sở TN&MT đã trình xin chủ trương thực hiện phương án xử lý rác tồn đang lưu chứa tạm tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải (XLRT) Bến Tre; đề xuất phương án thu gom, xử lý nước rỉ rác tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri; trình về việc thông qua thành viên UBND tỉnh dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định về hỗ trợ thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; thu gom, vận chuyển chất thải và di dời hộ gia đình để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu XLRT trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Nghiệm thu hoàn thành công trình khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri; hướng dẫn quy trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư XLRT tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri; giải quyết chi phí thu gom, vận chuyển và lưu chứa tạm thời rác thải của tỉnh tại nhà xưởng của Nhà máy XLRT Bến Tre trong thời điểm bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri ngưng tiếp nhận rác thải…

 Công tác quản lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi, huyện Mỏ Cày Bắc đã hỗ trợ UBND xã Nhuận Phú Tân kiểm tra, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở chăn nuôi heo của ông Nguyễn Văn Phớt, ấp Trung Xuân, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Công tác quan trắc chất lượng môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh, đang thực hiện nghiệm thu quan trắc chất lượng môi trường tỉnh năm 2024 đợt 1. Xin chủ trương UBND tỉnh thực hiện quan trắc, đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt tại một số khu vực lấy nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian hạn mặn hàng năm. Thông báo kết quả thẩm định tiêu chí số 17 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đố́i với xã An Bình Tây, huyện Ba Tri; thông báo kết quả kiểm tra việc duy trì, nâng chất tiêu chí số 17, 18 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri. Đôn đốc Phòng TN&MT huyện Bình Đại báo cáo kết quả khắc phục đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới. Yêu cầu và hướng dẫn nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới các huyện, thảnh phố...

 Công tác quản lý đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, chuẩn bị các nội dung để tiếp đoàn kiểm tra của Bộ về thực hiện quy định pháp luật về đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường tại các di sản thiên nhiên trong quý III-2024. Tổ chức hội nghị “Công tác ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh năm 2021 - 2023, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2025”; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững xã Hưng Phong (Cồn Ốc) thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030” năm 2023.

Công tác quản lý rác thải, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Sản xuất than thiêu kết, chưa giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường do khói thải than thiêu kết. Nguyên nhân do các mô hình khoa học, công nghệ hiện tại đang áp dụng chưa thật sự có hiệu quả để xử lý khí thải từ hoạt động sản xuất than thiêu kết.

Phân loại rác tại nguồn, vệ sinh môi trường, nước thải, tình trạng vứt rác chưa đúng vị trí vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân do vai trò chủ động tích cực của một số xã còn hạn chế, nhất là đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã còn nhiều hạn chế trong công tác tham mưu cho UBND xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về TN&MT ở địa phương. Ý thức người dân chưa cao trong việc tự thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Một vài cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ yếu là các cơ sở chế biến cơm dừa chưa thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường phù hợp với loại hình sản xuất. Chưa có quy định xử lý các trường hợp không nộp phí nước thải công nghiệp đối với các đối tượng bắt buộc phải nộp phí.

Trong quý II-2024, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện chuyên mục TN&MT trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi định kỳ hàng tháng nhằm thông tin tuyên truyền quản lý TN&MT. Tiếp tục giải quyết rác thải tồn đọng đang lưu chứa tạm tại Nhà máy XLRT Bến Tre và mùi hôi tại bãi rác An Hiệp. Triển khai kế hoạch tài liệu, hướng dẫn tập huấn cho các cơ sở kiểm kê khí nhà kính. Chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra quy định về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học...

Bài, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN