Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể

15/10/2019 - 13:00

BDK.VN - Ngày 14-10-2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến

 Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến.

Đầu cầu trực tuyến tỉnh, có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, cùng một số hợp tác xã (HTX) tiêu biểu và doanh nghiệp có liên kết tiêu thụ với HTX tham dự.

Theo báo cáo của 61/63 tỉnh, thành, đến cuối năm 2018, cả nước có trên 101 ngàn tổ hợp tác (THT), trong đó có trên 58 ngàn THT hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Tỷ lệ THT nông nghiệp hoạt động hiệu quả trên 46%. Tuy nhiên, các THT không có tư cách pháp nhân, không bắt buộc các thành viên góp vốn, hoạt động theo thời vụ nên thiếu tính bền vững.

Số lượng THT phát triển lên HTX còn ít. Đối với HTX, cả nước có trên 22,8 ngàn HTX, tăng trên 8,5 ngàn HTX so với năm 2003, trong đó có trên 13,8 ngàn HTX nông nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để cùng nhau khắc phục. Về quan điểm, Thủ tướng nhấn mạnh: Việc phát triển kinh tế tập thể có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và an ninh trật tự. Đảng và Nhà nước mong muốn người dân tham gia liên kết hợp tác sản xuất để tạo năng lực phát triển mới, vươn ra thị trường thế giới.

“Chúng ta cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trong nước, những mô hình thành công để nhân rộng” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu. 

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trước hết, cần phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng và dài hơi. Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, tổ chức tham gia. Đặc biệt, đề cao nguyên tắc “tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi” trong hoạt động HTX mà Bác Hồ đã chỉ dạy. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển HTX, THT. Liên kết, hợp tác phát triển với các lực lượng kinh tế khác, nhất là với các doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề thị trường cho nông nghiệp, nông dân trong giai đoạn phát triển tới.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN