Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh và đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

01/03/2023 - 19:15

BDK.VN - Ngày 1-3-2023, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến có buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng, Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh báo cáo tại buổi làm việc.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh báo cáo tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào những vấn đề như: Công tác cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở ở một số đơn vị…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh và đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện có kết quả một số công việc sau:

Tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác dân vận của Tỉnh ủy năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 và chương trình công tác của đơn vị; tiếp tục phát động, thực hiện có kết quả các phong trào thi đua, chương trình hành động cách mạng tại địa phương như: Phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 6-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, trong đó, quan tâm xây dựng tổ chức hội, MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, tận tụy với công việc, gần gũi với nhân dân, được nhân dân tin tưởng, quý mến và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Tăng cường thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời, rà soát, theo dõi tiến độ giải quyết các kiến nghị, đề xuất tại các kỳ đối thoại trước; phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện xây dựng chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP, tổ hợp tác, hợp tác xã, mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...; tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn quỹ bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định; chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN