Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

23/01/2022 - 10:12

BDK.VN - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn vừa ký ban hành Công văn 289 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh.

Công thương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngành công thương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chi cục Hải quan Bến Tre và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp để quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trong đó, Giám đốc Sở Tài chính chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Hải quan Bến Tre tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Hải quan Long An tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tập trung tại địa bàn trọng điểm thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN