Tập huấn thực hiện Dự án DBRP cho các huyện

24/03/2010 - 09:02

Từ ngày 18 đến 20-3-2010, Ban Quản lý Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP Bến Tre) tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Văn phòng quản lý dự án các huyện: Giồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành, Thạnh Phú và Ban phát triển của 26 xã tham gia dự án thuộc các huyện này. Đây là các huyện, xã bắt đầu triển khai dự án trong năm 2010.

Dự án DBRP bao gồm 4 hợp phần chính: cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, phát triển dịch vụ kinh doanh nông thôn, mở rộng cơ hội thị trường cho người nghèo nông thôn và quản lý dự án. Mục tiêu hướng đến của dự án là thông qua các hợp phần để thu hút thêm các nguồn lực đầu tư tư nhân khác nhằm tạo việc làm cho người nghèo; phát triển kinh tế - xã hội thông qua môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các dịch vụ kinh doanh nông thôn được phát triển, kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng, năng lực quản lý của chính quyền và người dân được cải thiện.
Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 5-2008 và sẽ kết thúc vào tháng 6-2014. Cùng với các huyện, xã đã triển khai trước, năm nay, Dự án triển khai ở các huyện còn lại, đúng theo kế hoạch thực hiện ở 50 xã của tỉnh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN