Tập trung phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

08/05/2021 - 11:59

BDK.VN - Ngày 7-5-2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể tỉnh, nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã quý I-2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý II.

Đơn vị huyện Mỏ Cày Nam tham gia đóng góp ý kiến.

Đơn vị huyện Mỏ Cày Nam tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh tiếp tục góp phần phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Bình quân thu nhập của người lao động trong hợp tác xã đạt 60 triệu đồng/người/năm. Trong quý I-2021, tỉnh đã thành lập mới 1 hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp, lũy kế đến cuối quý I toàn tỉnh có 163 hợp tác xã, trong đó có 145 hợp tác xã đang hoạt động và chuẩn bị hoạt động, 18 hợp tác xã ngừng hoạt động thuộc diện giải thể và 7 hợp tác xã giải thể, xóa tên; thành lập mới 10 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn tỉnh có 1.396 tổ hợp tác.

Nhìn chung, phần lớn các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, dễ bị tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và hoạt động của hợp tác xã. Một số hợp tác xã tuy đã được củng cố về mặt tổ chức nhưng chưa thật sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; máy móc, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, sản phẩm làm ra chưa đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo: không phát triển mới hợp tác xã khi chưa đủ điều kiện mà tập trung củng cố, nâng chất các hợp tác xã đã được thành lập, đang hoạt động. Các hợp tác xã hoạt động yếu kém và các hợp tác xã ngừng hoạt động lâu dài không có khả năng củng cố làm các hồ sơ thủ tục giải thể theo đúng quy định. Liên minh hợp tác xã tỉnh tập trung hỗ trợ, củng cố các hợp tác xã có chiều hướng hoạt động tốt, lựa chọn, xây dựng kế hoạch hoàn thiện 5 hợp tác xã kiểu mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp các sở ngành, Liên minh hợp tác xã tỉnh và địa phương xây dựng các hợp tác xã điểm gắn với xây dựng chuỗi gia trị, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp - nông thôn; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng mô hình sản xuất sạch (GAP) để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, để nâng cao năng suất, chất lượng và quy mô sản lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường; hỗ trợ hợp tác xã xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng chỉ dẫn địa lý.

Sở Công Thương tập trung hỗ trợ hợp tác xã thực hiện tốt hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối sản phẩm đến các siêu thị, cửa hàng tiện ích trong và ngoài tỉnh. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc quyền quản lý tập trung hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm theo dõi nắm thông tin tình hình hoạt động hợp tác xã, kịp thời hỗ trợ hoặc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN