Tập trung tuyên truyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

09/11/2021 - 11:21

BDK - Thông tin, tuyên truyền thông qua báo chí là một phương thức, một kênh thông tin quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ðảng và chính quyền các cấp. Thời gian qua, thông qua báo chí, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và các phong trào hành động của địa phương được tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, thúc đẩy, cổ vũ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, phong trào đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam (thứ 3, từ phải sang) dự và trao giải thưởng cho các tác giả tại cuộc thi Đất và người Bến Tre hôm nay do Báo Đồng Khởi tổ chức năm 2019. Ảnh: Thanh Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam (thứ 3, từ phải sang) dự và trao giải thưởng cho các tác giả tại cuộc thi Đất và người Bến Tre hôm nay do Báo Đồng Khởi tổ chức năm 2019. Ảnh: Thanh Đồng

Vai trò thông tin, tuyên truyền

Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2021 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhau: là năm đầu triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ứng phó với xâm nhập mặn; đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, tác động trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và nhiều nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, hệ thống cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền từ tỉnh, huyện đến cơ sở đã chủ động, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tăng cường thời lượng, chất lượng và nội dung tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú qua hệ thống Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình, cổng/trang thông tin điện tử, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, bản tin sinh hoạt nội bộ, tổ tuyên truyền, vận động.

Nội dung tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. Qua đó khẳng định, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các cấp ngành tập trung cho công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo”; thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm “Hai chân - Ba mũi”; công tác lãnh đạo phòng chống hạn mặn… Đặc biệt là tuyên truyền, cổ vũ mạnh mẽ, liên tục việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhằm đạt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội. 9 tháng qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Thu ngân sách tỉnh đạt khá cao; kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu đạt tương đương so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách công vụ chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. So với Nghị quyết năm 2021, 9 tháng năm 2021 đạt và vượt 10/24 chỉ tiêu; 3/24 chỉ tiêu đạt 59% trở lên; còn 9/24 chỉ tiêu sẽ được tính toán, đánh giá cụ thể vào cuối năm. Có thể khẳng định rằng, kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền.

Công trình điện gió tại huyện Ba Tri. Ảnh: Nguyễn Cường

Công trình điện gió tại huyện Ba Tri. Ảnh: Nguyễn Cường

Tuyên truyền phải đi trước, đi cùng và đi sau

Để góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân triển khai đồng bộ các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021; với phương châm “công tác tuyên truyền phải đi trước (mở đường, làm tốt công tác tư tưởng), đi cùng (vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn) và đi sau (sơ kết, tổng kết và định hướng phát triển giai đoạn mới)”, hệ thống cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền từ tỉnh, huyện đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, tiếp tục tuyên truyền lan tỏa tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, nhất là cổ vũ phong trào thi đua “Đồng khởi mới” một cách mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân với tinh thần “ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua”.

Tập trung cao cho việc tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế với quyết tâm đạt “mục tiêu kép” vừa bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, ổn định xã hội; các giải pháp khôi phục phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, nhất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch; các giải pháp tăng cường xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án thủy lợi, phục vụ công tác phòng chống hạn mặn; tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021; lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nội chính, quốc phòng, an ninh.

Thông qua công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của chính quyền các cấp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19.

Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN