Xây dựng mô hình xử lý khói thải đạt chuẩn môi trường

12/01/2021 - 22:37

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định ghi nhận kết quả dự án “Xây dựng mô hình xử lý khói thải đạt chuẩn môi trường trong sản xuất than thiêu kết tại huyện Giồng Trôm”. Đây là dự án thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Kết quả dự án bước đầu xây dựng hệ thống xử lý khói thải phát sinh trong quá trình sản xuất than thiêu kết. Kết quả vận hành thử nghiệm đã làm giảm đáng kể thành phần khí thải. Tuy nhiên, quy trình của công nghệ xử lý vẫn chưa ổn định, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để hệ thống xử lý vận hành đơn giản, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đầu tư ứng dụng nhân rộng.

Dự án do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Trôm là cơ quan chủ quản. Chủ nhiệm dự án là kỹ sư Nguyễn Thái Hùng. Thành viên tham gia thực hiện có: bà Ngô Song Đào - giáo viên Trường THCS Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, kỹ sư Phạm Văn Trung, Nguyễn Nhật Luân cùng công tác ở Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Trôm.

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Trôm có trách nhiệm đăng ký kết quả nghiên cứu tại Sở Khoa học và Công nghệ. UBND tỉnh giao huyện Giồng Trôm chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục ứng dụng kết quả và nghiên cứu cải thiện hiệu quả quy trình vận hành của hệ thống công nghệ.

* UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh.

Người dân xã Tân Phú (Châu Thành) gia cố các đê bao đã bị sạt lở. Ảnh: Lê Đệ

Người dân xã Tân Phú (Châu Thành) gia cố các đê bao đã bị sạt lở. Ảnh: Lê Đệ

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó BĐKH tỉnh tham mưu, trình Ban Chỉ đạo ứng phó BĐKH tỉnh, UBND tỉnh xem xét trong quý I-2021 để ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hành động. Đồng thời, phổ biến rộng rãi kết quả thực hiện, kịch bản BĐKH đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, xã để lồng ghép ứng phó BĐKH vào các kế hoạch phát triển, chương trình, dự án.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN