Bến Tre còn 157/164 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn

Bến Tre còn 157/164 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn