[Infographics] Mục tiêu, định hướng phát triển Bến Tre theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

03/12/2023 - 09:30

BDK.VN - Ngày 17-11-2023, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030, Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tập trung phát triển kinh tế biển; công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng mới gắn bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; có đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc, du lịch thân thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống văn minh, ấm no, hạnh phúc.

 

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Quy hoạch tỉnh

BÌNH LUẬN