Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

07/01/2022 - 12:35

BDK.VN - Sáng 7-1-2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, BHXH tỉnh đã quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác thu, chi, giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người tham gia. Thực hiện đúng quy định, quy trình về triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động, đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Số người tham gia BHXH đạt 87,88% dự toán; tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 12,86% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT đạt 98,46% dự toán; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 92,41% so với dân số của tỉnh. Số người tham gia BHTN đạt 93,17% dự toán, giảm 1,59%.

Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 88,98% so với dự toán. Tổng chi BHXH 1.957 tỷ đồng, tăng 12,4%; chi BHTN 164 tỷ đồng, chiếm 83% dự toán. Chi phí khám chữa bệnh BHYT ước chiếm 78,54% dự toán được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận và biểu dương đơn vị trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp và nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ năm 2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay từ đầu năm, đơn vị khẩn trương, tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo lộ trình thực hiện trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu đã xác định.

Kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện tích cực, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh, huyện, xã nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT được BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Truyền thông, vận động phát triển người tham gia, nâng cao diện bao phủ BHXH, BHYT, đặc biệt là BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cần thực hiện thật tốt công tác phục vụ; đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi đối với người tham gia. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ đọng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án 8402/ĐA-UBND thí điểm về bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chú ý thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động xã hội hóa các nguồn lực huy động hỗ trợ mức đóng cho 100% người cận nghèo trên địa bàn tỉnh từ năm 2022.

Không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số.

Tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; thiết thực đóng góp hiệu quả vào việc bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau đại dịch.

Các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp cần thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH toàn dân, vì an sinh xã hội toàn dân.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN