Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

14/09/2022 - 08:18

BDK - Tính đến hết tháng 8-2022, toàn tỉnh có 1.191.850 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 97,8%, 107.928 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt 93,7%, 89.589 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 95,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy. Hiện có 3 đơn vị vượt chỉ tiêu giao là BHXH huyện Mỏ Cày Bắc (101,87%), Ba Tri (101,44%), Chợ Lách (101,04%).

Hoàn thành tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn các huyện, thành phố. Ảnh: K. Châu

Hoàn thành tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn các huyện, thành phố. Ảnh: K. Châu

Nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong những tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT thông qua nhiều giải pháp. Cụ thể rà soát dữ liệu của cơ quan thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo yêu cầu đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đối với các đơn vị chưa tham gia; bám sát tiến độ thu, nợ từng tháng, thực hiện phân công từng chuyên quản phụ trách theo địa bàn xã, phường, thị trấn và chịu trách nhiệm kết quả phát triển người tham gia, thu, thu nợ trên địa bàn đó; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

Công tác truyền thông được BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả, phối hợp với các tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu BHXH, BHYT tổ chức 80 hội nghị truyền thông, vận động BHXH tự nguyện; thực hiện đăng 54 tin bài, 12 văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT; đặc biệt là 14 kỳ “Ôn cố tri tân” hướng tới kỷ niệm 30 năm thực hiện chính sách BHYT (15-8-1992 - 15-8-2022); số lượt truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh 52.744 lượt. Phân bổ 2.000 Tạp chí BHXH số đặc biệt về BHXH học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 và 125 ngàn tờ gấp về BHYT học sinh, sinh viên truyền thông tại các trường trên toàn tỉnh.

Trong tháng 8-2022 giải quyết 6.959 hồ sơ, lượt người hưởng các chế độ BHXH; số tiền chi từ quỹ BHXH 146,016 tỷ đồng, quỹ BHTN 22,226 tỷ đồng. Hoàn thành chi cho 2.474 người với tổng số tiền 7,147 tỷ đồng. Chi phí khám chữa bệnh (KCB) phát sinh trong tỉnh 82,875 tỷ đồng, số lượt KCB là 181.424 lượt; so với tháng trước chi phí KCB tăng 27,496 tỷ đồng (49,65%), số lượt KCB tăng 15.811 lượt (9,55%); Nguyên nhân chi phí và số lượt KCB tăng nhiều so với cùng kỳ do thời điểm này năm trước toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ sở KCB đẩy mạnh triển khai tiếp nhận KCB và tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; thông báo tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT 6 tháng năm 2022 và một số vấn đề gia tăng chi phí KCB BHYT đến các cơ sở KCB BHYT trên toàn tỉnh để theo dõi, phối hợp.

Trong những tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh tập trung, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, ra sức quyết tâm thực hiện công việc bám sát theo tiến độ, đảm bảo chỉ tiêu trong những tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giám định BHYT; quản lý dự toán chi KCB BHYT năm 2022 và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; thanh tra, kiểm tra; giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; công tác truyền thông và các mặt công tác khác.

 Kim Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN