Xã Phước Long, huyện Giồng Trôm

Chi bộ ấp Mỹ Quới và Mỹ Thanh đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện

15/08/2022 - 05:41

BDK - Bí thư Đảng ủy xã Phước Long, huyện Giồng Trôm Đặng Hữu Đức cho biết: Trong năm 2022, Đảng ủy xã đã mạnh dạn đăng ký với Huyện ủy xây dựng mô hình Chi bộ ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD) theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại 2 chi bộ ấp Mỹ Quới và Mỹ Thanh. Từ kết quả của Tổ thẩm định Đảng ủy xã, 2 chi bộ vừa được Huyện ủy Giồng Trôm công nhận đạt chuẩn mô hình này. Đây là kết quả quan trọng của Đảng ủy xã trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh.

Giao thông nông thôn ấp Mỹ Thanh, xã Phước Long (Giồng Trôm).

Giao thông nông thôn ấp Mỹ Thanh, xã Phước Long (Giồng Trôm).

Điểm nổi bật của Chi bộ ấp Mỹ Thanh là chi ủy có kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”, chọn điển hình để phát động thi đua và nhân rộng theo phương châm học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”, có 100% đảng viên trong chi bộ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở ấp theo khẩu hiệu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong năm qua, chi bộ có 2 đảng viên được tỉnh khen thưởng về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được Đảng ủy xã chọn nhân rộng điển hình. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện mô hình, tập thể chi ủy chi bộ được Đảng ủy xem xét công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2020, 2021). Không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên được củng cố về tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm qua, ấp Mỹ Thanh thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 0,4%. Ấp có mô hình đan giỏ cọng dừa, đan giỏ lục bình, may gia công… rất hiệu quả, được nhân rộng, tạo thu nhập cho chị em phụ nữ trong ấp. Ấp đã vận động xây dựng và bàn giao 4 căn nhà tình thương và 8 căn nhà tình nghĩa; vận động hàng trăm phần quà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người của ấp hiện đạt 45 triệu đồng/năm. Điều đáng ghi nhận nhất trong 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, ấp Mỹ Thanh đã tuyên truyền, vận động xây dựng 13 cây cầu từ nguồn vốn do nhân dân và vận động mạnh thường quân đóng góp với tổng kinh phí 346 triệu đồng. Ấp có mô hình vận động nhân dân thực hiện cứng hóa đường vào nhà và thực hiện mô hình “Tương lai từ rác” do phụ nữ xã phát động. Ấp có 1 tổ hợp tác nuôi dê được thành lập năm 2019, 1 tổ hợp tác trồng cây có múi được thành lập năm 2017.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Long Đặng Hữu Đức cho rằng: Đối với ấp Mỹ Quới, điểm nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là chi bộ ấp luôn triển khai thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả, làm tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên nghiêm túc, có kịp thời chấn chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ và tổ chức thực hiện nghiêm, được Đảng ủy xem xét công nhận chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (2020, 2021).

Với lợi thế trong Chi bộ ấp Mỹ Quới là đảng viên trẻ, trên lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, cảnh quan, môi trường… được thực hiện tốt. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của ấp được kéo giảm còn 0,48%, hộ cận nghèo còn 0,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm. Ấp có mô hình tổ hợp tác nuôi dê, 2 cơ sở sơ chế dừa, giải quyết việc làm cho 117 lao động, tạo thu nhập ổn định cho người dân trong ấp. Trong những năm qua, bà con trong ấp mạnh dạn cải tạo hơn 107ha vườn dừa để trồng xen các loại cây có múi, trồng cỏ nuôi dê, góp phần tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Ấp đã vận động xây dựng và bàn giao 6 căn nhà tình thương và 3 căn nhà tình nghĩa; vận động trên 600 phần quà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

Đảng ủy xã Phước Long có 231 đảng viên, 15 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 8 chi bộ ấp. Toàn xã có 2.729 hộ dân với gần 11 ngàn nhân khẩu.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN