Chung tay chăm lo cho người nghèo

25/10/2022 - 20:44

BDK - Từ ngày 17-10 đến 17-11-2022 là khoảng thời gian thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo trên địa bàn TP. Bến Tre.

Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Bến Tre đóng góp 5 tỷ đồng vào “Quỹ vì người nghèo”. Ảnh: Ngọc Hân

Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Bến Tre đóng góp 5 tỷ đồng vào “Quỹ vì người nghèo”. Ảnh: Ngọc Hân

Theo đó, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến xã, phường vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ vào “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Trong năm qua, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả mặt hàng nông sản xuống thấp, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi… Trước những khó khăn đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre và các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” được gần 800 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, cấp thành phố xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà Tết, trao học bổng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Riêng cấp xã, phường, xây dựng được 13 căn nhà đại đoàn kết; tặng 35 suất quà Tết; chi 1 suất hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ 12 suất trị bệnh, trợ cấp đột xuất. Ngoài ra, Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre và các xã, phường còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động tặng gần 9.000 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022, với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Để tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 triển khai hiệu quả, công tác vận động quỹ đạt kết quả tích cực, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng đề nghị: Các cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã, phường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tích cực tự nguyện ủng hộ, đóng góp “Quỹ vì người nghèo”. UBND các cấp và các ngành phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng cấp, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội mà tự nguyện đóng góp “Quỹ vì người nghèo”; vận động cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức - lao động trên địa bàn tự nguyện đóng góp ít nhất 1 ngày lương lao động hoặc 1 ngày công lao động.

* UBND huyện Mỏ Cày Bắc vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Tập trung vào các hoạt động thực tiễn, phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới trong việc đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với người nghèo. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh, ngoài nước có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, xã có tỷ lệ nghèo cao, xã đặc biệt khó khăn.

Ngọc Hân - Huỳnh Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN