Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Huyện ủy Thạnh Phú

11/07/2018 - 19:47

Đồng chí Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Minh

Đồng chí Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Minh

Ngày 11-7-2018, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Doanh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, Phó trưởng đoàn kiểm tra có buổi làm việc với Huyện ủy Thạnh Phú về việc tuyên truyền, quán triệt và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 64 ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương.

Theo báo cáo, trước khi có Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Huyện ủy Thạnh Phú đã ban hành Kế hoạch số 35 ngày 15-7-2016 nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 12-4-2016 của Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương được ban hành tiếp tục là căn cứ để Huyện ủy thể hiện quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện gắn với Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. 

Các cấp ủy luôn quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát theo Kế hoạch số 35 của Huyện ủy. Từng cơ quan có kế hoạch thực hiện, xác định được lộ trình và nhiệm vụ thực hiện. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới, sắp xếp tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xem đây là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển; đổi mới bộ máy tổ chức gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách tiền lương. Do đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều thể hiện sự đồng tình cao.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Kết luận số 64 được cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. Việc quản lý biên chế theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh bước đầu thực hiện khá hiệu quả; thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, đến thời điểm hiện tại cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Hiện huyện có 2 mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã; 12 mô hình bí thư cấp ủy và 6 phó bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là chủ tịch HĐND; 14 mô hình người hoạt động không chuyên trách kiêm chức danh người hoạt động không chuyên trách; 4 mô hình người hoạt động không chuyên trách kiêm bí thư chi bộ ấp, khu phố; 13 mô hình bí thư chi bộ ấp, khu phố đồng thời là trưởng ấp, khu phố; 2 mô hình người hoạt động không chuyên trách kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Doanh đánh giá cao việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và Kết luận số 64 của đảng bộ huyện. Huyện đã mạnh dạn đề ra một số chỉ tiêu ở mức cao, đặt quyết tâm rất lớn và có cơ sở để thực hiện tốt. Có tinh thần tiến công, cách làm mới. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Doanh lưu ý, thời gian tới huyện cần thể hiện tính chủ động, quyết liệt hơn nữa, tránh trông chờ, những việc trong điều kiện làm được thì cần sớm triển khai thực hiện.

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN