Hỗ trợ chuyển đổi số 1 ngàn doanh nghiệp

13/05/2021 - 21:37

BDK - Ngày 13-5-2021, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan cùng các địa phương để lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch “Hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021”. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp.

Dự kiến, chủ đề kế hoạch này là “Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn”. Đây là chủ đề xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện và truyền thông, tuyên truyền cho kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến liên quan của các địa phương về các gói hỗ trợ, thời gian và cách thức…

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó giám đốc Sở Công Thương, cho biết, sở sẽ quyết tâm thực hiện kế hoạch này với mục đích nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thực hiện chuyển đổi số, làm nền tảng vững chắc, tiến tới đột phá để vươn xa. Chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong quản lý vận hành và hoạt động của doanh nghiệp để đạt được những lợi ích lớn.

Qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó, tạo sự lan tỏa thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tỉnh ủy.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN