Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở

22/07/2022 - 05:47

BDK - Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đồng loạt tổ chức đại hội (ĐH) trong toàn tỉnh, từ cấp cơ sở xã, phường, đến cấp huyện. Công tác tổ chức ĐH bước đầu đạt kết quả tốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Xung quanh nội dung này, Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết:

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2022 -2027 ra mắt và hạ quyết tâm tại đại hội. Ảnh: Đức Chính

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2022 -2027 ra mắt và hạ quyết tâm tại đại hội. Ảnh: Đức Chính

- Toàn tỉnh hiện có 176 hội cơ sở, 9 hội trên cơ sở, 28.092 hội viên. Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-CCB ngày 30-6-2021 của Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB tỉnh về tổ chức ĐH đại biểu Hội CCB các cấp tỉnh Bến Tre lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -  2027, hội cơ sở và cấp huyện, thành hội đã tổ chức ĐH đạt kết quả nổi bật. Cụ thể, BCH hội cơ sở, huyện, thành hội đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, chuẩn bị nhân sự, các văn kiện phục vụ ĐH các cấp đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Về nhân sự, trên cơ sở quy hoạch cán bộ hội theo Nghị quyết số 09/NQ-CCB, BCH khóa VI xây dựng Đề án nhân sự BCH, Ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra theo đúng Hướng dẫn số 107/HD-CCB của BCH Trung ương Hội bảo đảm 5 bước theo quy trình.

Về văn kiện, bố cục hợp lý, nội dung các văn kiện cơ bản đầy đủ, phản ánh toàn diện những hoạt động chính và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của các cấp hội. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Về thời gian ĐH, cấp cơ sở hoàn thành ĐH theo kế hoạch trước ngày 31-5-2022; cấp huyện theo kế hoạch hoàn thành trước ngày 31-7-2022, đến ngày 15-7-2022 đã ĐH xong 7 huyện hội và thành hội. Riêng huyện Châu Thành do chờ nhân sự đến ngày 11-8-2022 mới tổ chức ĐH.

* Những bài học kinh nghiệm và những vấn đề cần tiếp tục thực hiện sau ĐH?

- Những kinh nghiệm là: Hội cơ sở, huyện hội, thành hội đã làm tốt vai trò tham mưu, từ đó cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền hỗ trợ, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội CCB tổ chức ĐH thành công.

Ngoài các văn kiện chính của ĐH, Hội CCB các cấp đã xây dựng kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch ĐH đúng theo quy trình, mạch lạc, cụ thể, từ đó ĐH diễn ra trình tự, bài bản theo kế hoạch.

Những việc tiếp tục cần làm sau ĐH là BCH hội cơ sở, huyện, thành hội xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCH, tổ chức quán triệt Nghị quyết ĐH cấp mình đến cán bộ, hội viên.

Các đồng chí cán bộ mới vào công tác hội nhanh chóng nắm bắt nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

* Những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị ĐH CCB cấp tỉnh và hướng tới ĐH đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam?

- Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy tổ chức ĐH CCB tỉnh vào trung tuần tháng 9-2022.

ĐH CCB các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hội, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham gia đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương Hội CCB Việt Nam và báo cáo tổng kết Điều lệ Hội, bầu BCH Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam dự kiến tổ chức trong tháng 12-2022, tại Thủ đô Hà Nội.

Những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị ĐH CCB tỉnh: Văn kiện và nhân sự ĐH CCB tỉnh đã thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Thường trực Tỉnh hội đã phân công cơ quan chuẩn bị các công tác khác để tiến hành ĐH được thành công.

* Xin cảm ơn Chủ tịch Hội CCB tỉnh!

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN