Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

18/12/2020 - 18:45

BDK.VN - Ngày 18-12-2020, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (GĐTP).

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo GĐTP Trung ương; đại diện các tổ chức GĐTP.

Tại điểm cầu Bến Tre, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Minh Hiền chủ trì hội nghị. Tham dự, có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo GĐTP tỉnh.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10-6-2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021.

Luật này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật GĐTP năm 2012 về phạm vi GĐTP; nguyên tắc thực hiện giám định; hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp gắn với cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; bổ sung tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; công nhận và đăng tải danh sách người, tổ chức GĐTP theo vụ việc; quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp, người GĐTP theo vụ việc, người GĐTP khi thực hiện giám định...

Đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan về: Giải pháp hiệu quả, nhiệm vụ và quyền hạn của các Cơ quan điều tra theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP; dự toán, cấp phát kinh phí bảo đảm hoạt động, quản lý GĐTP; phương hướng, giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao của ngành ngân hàng về GĐTP; phương hướng, giải pháp hiệu quả, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND cấp tỉnh về GĐTP...

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN