Kết quả Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre

12/11/2023 - 12:09

BDK.VN - Chiều 10-11-2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp Kỳ thứ 17. Đồng chí Nguyễn Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ảnh: Hữu Hiệp

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ảnh: Hữu Hiệp

1. Xem xét kết luận kiểm tra tài chính đối với Báo Đồng Khởi, Trường Chính trị tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản cũng còn có hạn chế  và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu:

(1) Báo Đồng khởi: Chi uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh các quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện đúng quy định; xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

(2) Trường Chính trị tỉnh: Đảng uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy chế dân chủ cơ sở; quy chế quản lý, đào tạo, bồi dưỡng của trường. Thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, lập dự toán, quyết toán, nộp thuế đúng theo quy định. Giải quyết dứt điểm tiền cho thuê mặt bằng các đơn vị còn nợ; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất theo quy định; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2. Xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản cũng còn có hạn chế và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ yêu cầu:

(1) Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường: Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan theo quy định; kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xác định rõ chủ thể kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo thực hiện quy trình bổ khuyết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo thẩm quyền; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu cho việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

(2) Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo: Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện quy trình bổ khuyết Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đủ số lượng; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo sau đại học đảm bảo thủ tục theo đúng quy định. Rà soát, điều chỉnh bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Đảng uỷ xác định rõ chủ thể kiểm tra, giám sát; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

3. Thảo luận đóng góp dự thảo Báo cáo của Đoàn Kiểm tra 892 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và bỏ phiếu theo quy trình.

4. Xem xét thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2024.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN