Khẩn cấp tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng

06/08/2014 - 14:32

Theo Chi cục Thú y tỉnh, qua công tác giám sát, đã phát hiện 5 trường hợp nghi lở mồm long móng trên đàn heo tại xã Cẩm Sơn, Định Thủy (Mỏ Cày Nam).

Để chủ động phòng ngừa dịch, Chi cục Thú y đã mở đợt triển khai tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường khẩn cấp trong toàn tỉnh. Thời gian triển khai từ ngày 5 đến 20-8-2014, mỗi tuần một lần với tổng cộng 2 lần tiêu độc trong đợt. Đối tượng gồm các cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung, hộ gia đình, các cơ sở, điểm giết mổ, điểm trung chuyển gia súc, chợ buôn bán sản phẩm gia súc, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã sẽ tổ chức tiêu độc cho hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm qui mô gia đình, chợ, nơi buôn bán sản phẩm gia súc. Cụ thể, chi hỗ trợ hóa chất để tiêu độc cho hộ nuôi có qui mô như trâu, bò dưới 50 con/hộ; heo dưới 100 con/hộ; dê, cừu dưới 200 con/hộ. Các đối tượng còn lại tự lo kinh phí và tổ chức tiêu độc dưới sự giám sát của địa phương và thú y cơ sở. Các loại hóa chất sử dụng như Navetcid với định mức hóa chất sử dụng: đối với gia súc 5ml/con/lần phun; đối với diện tích chợ 5ml/10m2/lần phun. Cách pha hóa chất, 5ml hóa chất pha với 2 lít nước sạch. Thù lao cho tổ chức phun xịt: đối với các hộ chăn nuôi gia đình, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo các xã vận động các hộ được phun xịt đóng góp công cho người trực tiếp đi phun, mức đóng là 5.000đ/lần phun/hộ. Đối với chợ, quày sạp thịt do ban quản lý chợ chi trả. Đối với nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, kinh phí do ngân sách địa phương cấp. Các cơ sở, điểm giết mổ gia súc tập trung; điểm trung chuyển gia súc, hộ chăn nuôi qui mô trang trại: tự lo hóa chất, kinh phí, tổ chức thực hiện. Ban chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo các xã triển khai công tác tiêu độc đến tận cơ sở, hộ chăn nuôi và bố trí cán bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện, đảm bảo tiêu độc đúng kỹ thuật.


Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN