Lợi ích bảo hiểm xã hội tự nguyện

08/06/2020 - 06:47

BDK - Bảo hiểm Xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội (ASXH) của Nhà nước. Loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) với nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia, là mục tiêu quan trọng hướng tới BHXH toàn dân, bảo đảm ASXH cho mọi người. BHXH tỉnh đang tiếp tục triển khai mở rộng diện bao phủ trong dân.

Lực lượng tham gia tuyên truyền về mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lực lượng tham gia tuyên truyền về mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lợi ích khi tham gia

Tại buổi lễ trực tuyến toàn quốc ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXHTN mới đây, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, BHXHTN là loại hình bảo hiểm mà người tham gia lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Đây là một chính sách ASXH hết sức ý nghĩa của Nhà nước, nhằm trợ giúp người lao động ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động. Việc vận động được nhiều người dân tham gia BHXHTN sẽ giúp Nhà nước giảm bớt gánh nặng lớn cho các chính sách ASXH.

Theo quy định, người tham gia BHXHTN phải từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Người tham gia BHXHTN được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già; được cấp thẻ BHYT suốt thời gian hưởng chế độ hưu trí (quyền lợi hưởng đến 95% chi phí trong quy định). Đồng thời, sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia, cụ thể hỗ trợ mức đóng 30% đối với hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXHTN thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm; lương hưu luôn được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng.

Theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định từ năm 2016, tỷ lệ tham gia BHXHTN bằng 22% mức đóng và có nhiều mức đóng cho người tham gia lựa chọn. Trong đó, mức đóng thấp nhất bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 154 ngàn đồng/tháng, tương đương 700 ngàn đồng x 22%) và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Phương thức đóng có thể lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đóng một lần không quá 5 năm. Đối với người đã có thời gian tham gia trên 10 năm mà đủ tuổi nghỉ hưu, có nguyện vọng thì đóng một lần để hưởng chế độ hưu trí. Thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp mai táng (10 lần lương cơ sở) và chế độ tuất khi người tham gia qua đời.

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng cho biết, mặc dù BHXH toàn dân là định hướng chiến lược quan trọng, trong đó phát triển BHXHTN đối với nhân dân là việc làm hết sức ý nghĩa, không vì lợi nhuận và được Nhà nước bảo hộ và hỗ trợ một phần mức đóng. Tuy nhiên, đây là chủ trương, chính sách mới ban hành và được triển khai gần đây. Do đó, nhận thức, hiểu biết của người dân về BHXHTN còn hạn chế, thậm chí còn nhầm lẫn với các loại bảo hiểm thương mại khác.

Lực lượng cán bộ, nhân viên Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lực lượng cán bộ, nhân viên Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trong bối cảnh mở rộng diện bao phủ tham gia BHXH còn rất nhiều khó khăn, để đạt mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH là những thách thức vô cùng lớn. Xác định năm 2020 là năm bản lề quan trọng để BHXHTN tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương đề ra, BHXH tỉnh sẽ tập trung cao độ để triển khai các nhiệm vụ, nhất là việc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng, thúc đẩy mở rộng diện bao phủ BHXH là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sắp tới, bên cạnh các nhiệm vụ cần được triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về BHXH thì đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an sinh lâu dài cho bản thân và gia đình, với phương châm “đi từng nhà, rà từng ngõ”.

Ngoài ra, BHXH tỉnh kêu gọi trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, vì mục tiêu BHXH toàn dân. Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 4 ngàn người tham gia BHXHTN, chiếm 0,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đây là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW về tỷ lệ bao phủ BHXHTN, đến năm 2021 đạt 1% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN