Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2013

02/01/2013 - 08:36
Thi công xây dựng cầu Chợ Lách. Ảnh: HỮU HIỆP

* Phấn đấu tốc đNăm 2013 là năm bản lề triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015. ộ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7%

Với mục tiêu trọng tâm: phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; tập trung vốn đầu tư hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và xây dựng nông thôn mới; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; đảm bảo quốc phòng an ninh và ổn định trật tự xã hội trên địa bàn”. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7%. Cơ cấu kinh tế: Khu vực I chiếm 47,3%; khu vực II chiếm 19,0%; khu vực III chiếm 33,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 12.500 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.460 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 4.167 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 46%; tạo việc làm cho 23.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9%...

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh khảo sát thi công nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.
Ảnh: H. Hiệp

Để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Đó chính là tiến hành thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh quy mô lớn, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng xen, nuôi xen có hiệu quả. Phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại và trang trại; đảm bảo vệ sinh thú y và giữ gìn vệ sinh môi trường nuôi. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp (KCN) An Hiệp; triển khai đầu tư, hoàn chỉnh hạ tầng KCN An Hiệp, Giao Long (giai đoạn II). Tập trung thực hiện quyết liệt, toàn diện Đề án tổng thể về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng hoàn thành 5 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới vào năm 2013. Tập trung và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm: Hạ tầng KCN An Hiệp, Giao Long (giai đoạn II); khu nhà ở công nhân và tái định cư KCN Giao Long; Nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai, cống Định Trung, cống Sơn Đốc 2, tuyến đê ven sông Tiền (gói thầu số 1); đê biển Bình Đại; kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa; đường tỉnh 883 (đoạn trước KCN Giao Long); đường từ cảng Giao Long đến Nguyễn Thị Định; đường Cồn Rừng…Tiếp tục phát triển và nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho các em học sinh. Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh cho các đối tượng BHYT tại các cơ sở y tế công lập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, truy quét, xử lý vi phạm pháp luật, ngăn chặn các loại tội phạm nguy hiểm và đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt là 10%...

 

Chợ dừa trên sông Thom (xã An Thạnh,  Mỏ Cày Nam). Ảnh: HOÀNG VŨ

Song song đó, các cấp ủy, các địa phương tăng cường lãnh đạo đổi mới và nâng chất lượng công tác tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, sự sắc bén, tính thuyết phục, linh hoạt, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở và phục vụ cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, theo phương châm: “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, giáo dục thuyết phục đi đôi với nêu gương”, nhất là đối với người đứng đầu. Sau đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, từng cấp ủy, tổ chức đảng và các cá nhân cán bộ, đảng viên phải tập trung triển khai thực hiện kế hoạch, giải pháp khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, nhất là xác định những công việc phải tập trung làm ngay đối với lĩnh vực mình phụ trách, đề ra kế hoạch, lộ trình thực hiện, có phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan liên quan để tạo sự chuyến biến rõ nét trên cả 3 vấn đề trọng tâm theo Nghị quyết Trung ương 4 đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng việc “làm theo” gương Bác một cách có thực chất, nhằm tạo chuyển biến căn bản, rõ nét trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, hướng tới xây dựng nền tảng đạo đức lành mạnh của xã hội. 

Tập trung đổi mới công tác cán bộ, xem đây là khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, nhất là cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch A1, xây dựng quy hoạch A2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng kiểm tra phải đi vào trọng tâm, có trọng điểm, giám sát phải mở rộng, linh hoạt, với phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, với quan điểm” “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tiếp  tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, coi trọng và thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình. Đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng sâu sát công việc, sâu sát cơ sở, không chạy theo thành tích; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu; tăng cường đoàn kết nội bộ, trước hết là trong cấp ủy để làm hạt nhân xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

T.C (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN