Ông Võ Tấn Trung tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre 

07/06/2024 - 16:10

BDK.VN - Trong 2 ngày 6 và 7-6-2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới.

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trình bày tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, Điều lệ Ủy ban MTTQ Việt Nam sửa đổi và văn kiện đại hội thành phố.

Đại hội thống nhất hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 60/63 ủy viên (sẽ bổ khuyết 3 ủy viên); thống nhất cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với 25 thành viên chính thức, 2 thành viên dự khuyết. Ông Võ Tấn Trung được hiệp thương cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Nguyễn Tấn Trung cho biết, sau đại hội sẽ sớm xây dựng Quy chế làm việc, có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết. Tổ chức tốt việc tuyên truyền phổ biến nghị quyết đại hội sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và tổ chức thực hiện; đồng thời phát huy tốt vai trò phối hợp của các tổ chức thành viên, các ban ngành liên quan và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường nhằm tạo sự đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Dịp này, Ban tổ chức trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; trao tiền hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho các thành viên Mặt trận khó khăn về nhà ở.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN