Quy định nơi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

12/11/2020 - 19:50

BDK - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Sở Y tế vừa ban hành hướng dẫn liên ngành về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế.

Theo đó, BHXH phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh thẻ BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu từ ngày 1-11-2020 đối với các trường hợp phát sinh mới hoặc gia hạn thẻ trong tháng 11-2020 và sẽ thực hiện điều chỉnh đối với tất cả các trường hợp từ ngày 1-1-2021.

Theo hướng dẫn liên ngành vừa được ban hành, đối tượng được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu bao gồm:

Thứ nhất, đối với đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh; người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi; người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu: có nơi làm việc, nơi cư trú và học tập trên địa bàn TP. Bến Tre, huyện Bình Đại và huyện Châu Thành được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Thứ hai, đối với người tham gia BHYT thuộc các đối tượng sau đây:

- Đối tượng tham gia BHYT có nơi làm việc, nơi cư trú và học tập trên địa bàn các Phường: 4, 5, 6, 8, Phú Khương, Phú Tân và các xã: Phú Hưng, Sơn Đông của TP. Bến Tre (không bao gồm học sinh, sinh viên).

- Đối tượng công an nhân dân, quân đội nhân dân có nơi làm việc trên địa bàn TP. Bến Tre.

- Đối tượng thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh quản lý theo quy định tại Quyết định số 999/QĐ-TU ngày 31-10-2019 của Tỉnh ủy về việc ban hành quy định về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối vối cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, đương chức và nghỉ hưu.

Việc thực hiện điều chỉnh giảm thẻ đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là bước chuẩn bị cần thiết để thực hiện lộ trình KCB thông tuyến tỉnh nội trú từ ngày 1-1-2021 theo quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 22, Luật số 46/2014/QH13 ngày 13-6-2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; đảm bảo người tham gia BHYT được thuận tiện trong KCB và quyền lợi trong việc lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu đúng theo quy định của Thông tư số 40/2015/TT-BYT, phù hợp với điều kiện nguồn lực của các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo điều kiện cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tập trung việc tiếp nhận, điều trị các bệnh nặng, quá khả năng điều trị của tuyến dưới; phát huy năng lực KCB của các cơ sở KCB tuyến dưới trong việc điều trị các bệnh thông thường, bệnh mãn tính trong khả năng chuyên môn, góp phần khắc phục tình trạng quá tải tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời, tiết kiệm chi phí cho người tham gia BHYT khi KCB do chi phí tiền khám, tiền giường của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (hạng 1) cao hơn rất nhiều so với các bệnh viện tuyến huyện (hạng 3).

Để thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT khi KCB, BHXH tỉnh và Sở Y tế sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định mới; phát hành, gia hạn thẻ BHYT và chuyển thẻ BHYT đến người tham gia BHYT kịp thời đảm bảo quyền lợi trong KCB cho người tham gia.

TH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN