Tập huấn dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch

25/12/2018 - 20:23

Ngày 25-12-2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WoBa”, giai đoạn 2018 - 2022, cho các đại biểu hội LHPN tỉnh, huyện, xã vùng dự án và các thành viên dự án.

Các đại biểu được giới thiệu tổng quan dự án WoBa, vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp ngành liên quan đến dự án cấp tỉnh; tổng quan khung kế hoạch thực hiện chung dự án cho hợp phần; đối tượng hưởng lợi của dự án, giới thiệu các loại nhà tiêu trong dự án, cách phân biệt nhà tiêu hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh; sơ lược về hệ thống giám sát và đánh giá của dự án; kỹ năng truyền thông và vận động hộ tham gia vào dự án…

Được biết, chỉ tiêu của dự án gồm: hỗ trợ 3.000 hộ nghèo, cận nghèo, dễ bị tổn thương đấu nối vào công trình nước sạch; 3.600 hộ nghèo, cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương và vận động 1.100 hộ không nghèo xây dựng hệ thống nước hợp vệ sinh. Địa bàn thực hiện hợp phần vệ sinh ở 4 huyện với 40 xã, trong đó Ba Tri 10 xã, Thạnh Phú 10 xã, Giồng Trôm 10 xã, Mỏ Cày Bắc 10 xã; thời gian thực hiện từ tháng 9-2018 đến tháng 10-2022.

 Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN