227/252 thí sinh thi đỗ

10/07/2009 - 09:46

Sở Nội vụ thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị năm 2009 có 227/252 thí sinh thi đỗ (tỷ lệ 90,08 %). Trong số 25 thí sinh không đạt (9,9 %), ngạch chuyên viên có 22 thí sinh, ngạch cán sự có 3 thí sinh.

Kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị năm 2009 diễn ra từ ngày 29 đến 31-5-2009 với 3 môn thi cho cả ngạch cán sự và ngạch chuyên viên, gồm: hành chính nhà nước (viết và trắc nghiệm), tiếng Anh (viết và nói), tin học văn phòng (trắc nghiệm). 16 thí sinh đã bỏ thi trong số 268 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo điểm thi, nếu có đơn thư khiếu nại của thí sinh, Hội đồng thi sẽ tiến hành xem xét, giải quyết. Sau 1 tháng kể từ ngày thông báo, Hội đồng thi hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả kỳ thi.

Yến Duy (Sở Nội vụ)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN