Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội họp quý I-2024

25/04/2024 - 13:02

BDK.VN - Sáng 25-4-2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp quý I-2024 nhằm đánh giá tình hình hoạt động NHCSXH tỉnh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2024.

Đại biểu tham dự họp Ban đại hiện Hội đồng quản trị

Đại biểu tham dự họp Ban đại diện Hội đồng quản trị. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quý I-2024, Chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác huy động vốn, giải ngân kịp thời vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và nhu cầu thiết yếu về học tập, cải thiện đời sống. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong ngân hàng.

Nguồn vốn tín dụng CSXH đã đến tận tay trên 1,5 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 543 hộ gia đình học sinh, sinh viên; gần 2,5 ngàn người lao động làm việc tại địa phương; 115 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gần 4,6 ngàn hộ gia đình vay xây dựng, sửa chữa công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn; 541 hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn; 6 thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; 31 người chấp hành xong án phạt tù.

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách đạt trên 256 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng (tăng 42,93%), hoàn thành 128,33% kế hoạch tăng trưởng Trung ương giao. Dư nợ đến 31-3-2024 đạt trên 4.126 tỷ đồng, tăng trên 107 tỷ đồng (2,68%) so với đầu năm; tỷ lệ nợ quá hạn 0,15%, không tăng giảm so với đầu năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn; việc bố trí vốn ủy thác; nâng cao chất lượng tín dụng…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười kết luận cuộc họp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười kết luận cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH Chi nhánh tỉnh trong quý I. Đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Theo chức năng nhiệm vụ tổ chức tham mưu triển khai những nội dung công việc do ngành mình phụ trách góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban đại diện. Giao thành viên Ban đại diện là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn đầu tư công, vốn đầu tư phát triển khác; lãnh đạo Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí thường xuyên để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bố trí nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện đúng lộ trình Đề án số 7379/ĐA-UBND ngày 29-11-2023 về việc tập trung huy động nguồn lực thực hiện tín dụng CSXH đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN