Để cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống

21/02/2008 - 07:38

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi có Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị ngày 7-11-2006 về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai cuộc vận động trong phạm vi toàn tỉnh đồng thời ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, lực lượng báo cáo viên. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh, các huyện, thị và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành và các tổ chức cơ sở Đảng đã có văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện cuộc vận động cho phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Đây là cuộc vận động rộng, lớn lâu dài.

Ngày 20-2, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động.

 

Sau khi có chỉ đạo của tỉnh, một số địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng qui chế hoạt động, phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để chỉ đạo cuộc vận động đồng bộ, đi vào chiều sâu. Nhiều đơn vị địa phương có sáng tạo trong việc triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Ngành Công an gắn với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; Đoàn thanh niên gắn với phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác”; Ngành thuế gắn với việc phát động phong trào thi đua; Hội phụ nữ gắn với việc xây dựng chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước…

 

Qua học tập cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đa số cho rằng Đảng phát động cuộc vận động là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của Đảng, của chế độ; là giải pháp hữu hiệu góp phần khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, củng cố nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cuộc vận động được hầu hết cán bộ đảng viên và nhân dân hưởng ứng. Từ nhận thức đúng đắn, nhiều cán bộ đảng viên đã có sự chuyển biến tốt trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; ý thức trách nhiệm trong công tác, chất lượng hiệu quả ngày càng tốt, có ý thức tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công; các cơ quan có tiếp xúc với dân cũng điều chỉnh phong cách làm việc, giảm phiền hà, tạo mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước… Nhiều bản thu hoạch cá nhân đã thể hiện được ý thức trách nhiệm cao, liên hệ kiểm điểm sát thực tế, mạnh dạn nêu những hạn chế thiếu sót của bản thân, từ đó xác định hướng phấn đấu khắc phục cụ thể. Qua kiểm tra bước đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền có đánh giá, Cuộc vận động đã có tác dụng tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên của đất nước.

 

Việc lấy ý kiến , góp ý của quần chúng nhân dân với cán

Trần Tuyến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN