Hỗ trợ 13,8 ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất

18/07/2021 - 12:34

BDK.VN - 6 tháng qua, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương tập trung triển khai có hiệu quả. Đã giải quyết việc làm cho 10.846 lao động, tăng 19% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp trao quà cho người nghèo ở Bình Thắng, huyện Bình Đại (ảnh chụp lúc chưa xảy ra dịch bệnh).

Các doanh nghiệp trao quà cho người nghèo ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại (ảnh chụp lúc chưa xảy ra dịch bệnh).

Trong đó, có 255 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Chế độ, chính sách về tiền lượng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện khá tốt. Các doanh nghiệp đều trả lương cho người lao động bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Tỷ lệ lao động trong doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đạt 70%. Tiếp nhận 6.266 hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp, có 5.245 lao động nhận trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo cũng được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động cụ thể như: Hỗ trợ mua 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tại các xã bãi ngang ven biển. Hỗ trợ 13.850 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, nước sạch vệ sinh môi trường. Hỗ trợ 100 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Tài trợ.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 14.218 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,58% và 15.317 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,71%. Các chế độ, chính sách ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đã tiếp nhận và giải quyết 1.075 hồ sơ đề nghị hưởng chính sách người có công. Thực hiện trợ cấp ưu đãi hàng tháng 20.671 người với tổng kinh phí 37,8 tỷ đồng/tháng.

Sắp tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình lao động việc làm tại các khu, cụm công nghiệp. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021. Triển khai đề án thí điểm an sinh xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công.

Tin, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN