Hội nghị tấp huấn công tác phòng, chống khủng bố gây rối, bạo loạn

16/11/2023 - 11:12

Các đại biểu dự tập huấn

Các đại biểu dự tập huấn

Sáng 16-11-2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn. Đến dự có Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó cục trưởng Cục an ninh nội địa Bộ Công an; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn tỉnh Trần Ngọc Tam.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các nội dung về Luật Phòng, chống khủng bố; Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27-1-2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; Nghị định số 62/2023/NĐ-CP ngày 18-8-2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27-1-2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; phương án xử lý các tình huống khủng bố thường xảy ra.

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng: Hội nghị sẽ được các báo cáo viên Cục an ninh nội địa Bộ Công an cung cấp, trao đổi nhiều thông tin về kinh nghiệm có liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố, cũng như hướng dẫn các biện pháp xử lý nột số tình huống có thể xảy ra. Đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, để vận dụng trong chỉ đạo, điều hành, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu có vấn đề gì còn vướng mắt, chưa rõ đề nghị các đại biểu mạnh dạn thẳng thắn trao đổi, để các báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

                                                                                        Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN