Hội nghị trực tuyến truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới

23/04/2024 - 16:02

BDK.VN - Chiều 23-4-2024, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới. Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nguyễn Thanh Tiến đến dự.

Phó chủ tịch UBND huyện Võ Thanh Tùng cùng đại biểu ngành huyện tham dự tại điểm cầu huyện.

Phó chủ tịch UBND huyện Võ Thanh Tùng cùng đại biểu ngành huyện tham dự tại điểm cầu huyện.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nguyễn Thanh Tiến đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và truyền thông về công tác dân số. Đại diện ngành huyện trao đổi về các giải pháp sinh đủ 2 con; việc vận động các nam, nữ thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn; việc tham mưu đưa chỉ tiêu về dân số phát triển vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn…

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nguyễn Thanh Tiến truyền thông về công tác dân số.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong việc chỉ đạo, triển khai các vấn đề về công tác dân số; cụ thể hóa các nội dung trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 137/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiệu quả các nội dung tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới công tác dân số trong tình hình mới; đặc biệt là Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 9-2-2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện đúng quan điểm chủ trương của Đảng về công tác dân số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Vận động mỗi gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu “Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số; góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững”.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN