Liên đoàn lao động tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện “Hậu phương người lao động”

12/10/2022 - 19:41

BDK.VN - Chiều 12-10-2022, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Phúc Linh chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện “Hậu phương người lao động” giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị

Qua khảo sát nhận thấy hiện toàn tỉnh có 288 hộ công nhân viên chức người lao động (CNVCLĐ)/17.060 hộ nghèo toàn tỉnh, tỷ lệ 1.69% (trong 288 hộ nghèo có 99 đoàn viên là chủ hộ, 189 đoàn viên thuộc hộ nghèo); có 321 hộ CNVCLĐ/15.996 hộ cận nghèo toàn tỉnh, tỷ lệ 2% (trong 321 hộ cận nghèo có 80 đoàn viên là chủ hộ, 241 đoàn viên thuộc hộ cận nghèo; có 352 đoàn viên, người 2 lao động bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn lao động (trong đó có 187 đoàn viên, người lao động bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và 165 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35%).

Trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách đối với gia đình khó khăn, gia đình nghèo, cụ thể là vốn vay phát triển sản xuất từ Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác 950 triệu đồng, hàng năm giải ngân cho 43 người vay giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống. Phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP Chi nhánh Bến Tre hàng năm cho các hộ gia đình vay phát triển kinh tế hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, triển khai thực hiện nhiều hoạt động, mô hình giảm nghèo hiệu quả, đoàn viên công đoàn, CNLĐ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, cuộc sống từng bước được cải thiện.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh đề nghị các cấp công đoàn cần quan tâm tập trung thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế cho gia đình công nhân lao động nghèo, cận nghèo, bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35% có hoàn cảnh khó khăn với phương châm hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy nội lực là chính, hướng đến kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chung của tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2025. 

Phấn đấu mỗi năm giảm từ 6 đến 10% tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đoàn viên công đoàn, CNVCNLĐ trên địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi năm có từ 40 đến 60 hộ đoàn viên nghèo, cận nghèo có điều kiện cải thiện sinh kế thoát nghèo bền vững. Năm 2023 phấn đấu có từ 6 đến 10% hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; thăm hỏi, động viên 100% bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35%.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cấp công đoàn phải luôn chủ động và trách nhiệm cao trong thực hiện nội dung kế hoạch đã triển khai, trong đó quan tâm công tác phối hợp các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả kế hoạch. Đặc biệt là phối hợp với các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại để khai thác nguồn vốn vay lãi suất thấp, ưu đãi nhằm giúp cho đoàn viên, người lao động có điều kiện phát triển kinh tế gia đình và từng bước xóa nghèo bền vững đúng theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.                                             

 Tin, ảnh: P. Hòa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN