Nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

20/06/2018 - 06:56

BDK - Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn (CĐ) đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). CĐ tham gia quản lý, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Đoàn viên và NLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước do CĐ phát động.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung trao trợ cấp khó khăn cho công nhân, lao động.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung trao trợ cấp khó khăn cho công nhân, lao động.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Các cấp CĐ đã phối hợp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” kết hợp với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả, cán bộ, công chức, viên chức dự học và đăng ký chương trình hành động cá nhân đạt tỷ lệ 97%, tỷ lệ công nhân, lao động là đảng viên đạt trên 90%. Bên cạnh đó, CĐ còn phối hợp tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Tỉnh ủy, kết luận của Bộ Chính trị cũng như tổ chức thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tuyên truyền Đại hội X CĐ tỉnh tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng nhiều hình thức đến với đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình cho công nhân, lao động trong các doanh nghiệp (DN); tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên, NLĐ thông qua nội dung chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre, chuyên trang Báo Đồng Khởi và đăng tải nhiều thông tin liên quan đến hoạt động CĐ, NLĐ trên website CĐ tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã cấp phát 160 cẩm nang lái xe an toàn, 470 biển cấm hút thuốc lá, 120 tờ áp phích, 2.500 tờ gấp, 20 quyển sổ tay tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá cho các cấp CĐ trong tỉnh làm tài liệu tuyên truyền đến công nhân, viên chức, lao động.

Các CĐ cơ sở thuộc các xã điểm của tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung đánh giá sâu sát thực tế những khó khăn, đề ra giải pháp, lộ trình, thời gian quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương. Các cấp CĐ tiếp tục thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ” theo Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam và chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, lao động giai đoạn 2015 - 2020 phù hợp với điều kiện lao động của CĐ và DN.

CĐ quan tâm tuyên truyền tình hình thời sự trong và ngoài nước, tình hình biển đảo, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực vận động hưởng ứng thực hiện “Văn hóa giao thông”, trật tự - an toàn giao thông, nâng cao trách nhiệm trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội. CĐ thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận, tâm tư của công nhân, lao động để kịp thời tác động đến tư tưởng công nhân nhằm ổn định việc làm, sản xuất, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động và các hoạt động gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của DN và an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ” ở khu công nghiệp tiếp tục hoàn thiện, đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 65 tổ công nhân tự quản, với trên 5.164 công nhân, lao động là tổ viên. Thông qua sinh hoạt tổ công nhân tự quản, CĐ đã phối hợp tuyên truyền, truyền thông phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật An toàn giao thông đường bộ, thực hiện dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trong công nhân, viên chức, lao động đạt hiệu quả ngày càng cao.

Chăm lo lợi ích cho đoàn viên

LĐLĐ tỉnh, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, hướng dẫn CĐ cơ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DN phối hợp với người đứng đầu đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và tổ chức hội nghị NLĐ, xây dựng quy chế đối thoại tại DN theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả, có 1.039 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100%; 151/184 DN tổ chức hội nghị NLĐ.

Tại CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã thành lập tổ tư vấn pháp luật kết hợp với bộ phận tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tư vấn cho 127 trường hợp, gồm các nội dung: chế độ thai sản theo quy định mới; bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động; bảo hiểm thất nghiệp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; quy định tiền thưởng Tết, lương tối thiểu vùng... góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, lao động, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư tố cáo, khiếu kiện và các vụ tranh chấp lao động dẫn đến đình công, lãn công ở các DN.

CĐ phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra 3 DN nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động và công tác vệ sinh lao động; chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức phúc tra và đề nghị khen thưởng 7 đơn vị đạt phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Nằm trong chủ đề hoạt động “Năm vì lợi ích của đoàn viên CĐ”, LĐLĐ tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 11 đơn vị. Đến nay, có 25.097 đoàn viên và NLĐ đã sử dụng các dịch vụ của đối tác, giá trị được hưởng lợi từ chương trình trên 2 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, với sự tham gia của 466 công nhân, lao động tiêu biểu, công nhân, lao động không có điều kiện về quê ăn Tết, tổng kinh phí trên 270 triệu đồng; thăm hỏi công nhân, viên chức, lao động bị bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ CĐ chuyên trách nghỉ hưu, tổng số tiền 220 triệu đồng.

Các cấp CĐ đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán hơn 26 tỷ đồng. Các DN tổ chức tất niên cho công nhân, lao động, tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Tổ chức tài chính vi mô CEP Chi nhánh Bến Tre mở rộng địa bàn hoạt động. 6 tháng đầu năm 2018, chi nhánh đã phát vay 2.817 lượt vay mới, với tổng số tiền 47,552 tỷ đồng. Tổng số 7.264 thành viên đang vay, dư nợ 72,51 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ CEP còn quan tâm đến hoạt động phát triển cộng đồng, đã thăm và tặng quà cho 474 trường hợp, tổng số tiền 142,2 triệu đồng.

Các cấp CĐ thường xuyên phối hợp với chính quyền cùng cấp phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động, nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, chào mừng Đại hội CĐ Việt Nam, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng hành động cụ thể, thiết thực. LĐLĐ tỉnh đã trao 7 cờ thi đua, tặng bằng khen cho 12 tập thể, 48 cán bộ CĐ chuyên trách đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; 78 tập thể và 806 cá nhân nhận bằng khen với thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm 2018. Trong Tháng công nhân năm 2018, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 100 công nhân, lao động đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động sản xuất năm 2017.

6 tháng đầu năm 2018, các cấp CĐ tiếp tục vận động quỹ “Mái ấm CĐ” được hơn 65,693 triệu đồng, “Mái ấm ngành y” được hơn 113,406 triệu đồng. Tiến hành thẩm định, xét duyệt hồ sơ và tổ chức nghiệm thu, bàn giao 6 căn nhà “Mái ấm CĐ”, 3 căn nhà “Mái ấm ngành y”, 1 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí xây dựng 330 triệu đồng. Hiện quỹ “Mái ấm CĐ” còn tồn hơn 2,34 tỷ đồng, “Mái ấm ngành y” tồn quỹ hơn 93,943 triệu đồng. Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đã cho 100 hộ vay, với tổng số tiền 950 triệu đồng.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN