Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS xã, phường, thị trấn

03/11/2010 - 08:21
Tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên là một trong những hoạt động hướng về CĐCS của LĐLĐ tỉnh. Ảnh: T.Q

Cuối năm 2005, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và công đoàn cấp trên, CĐCS xã, phường, thị trấn được thành lập; (riêng CĐCS các phường: 1, 2, 3, 4, 5 thuộc TP Bến Tre được thành lập trước năm 2000). Hiện toàn tỉnh có 164 CĐCS xã, phường, thị trấn, với 5.917 đoàn viên công đoàn (trong đó có 1.420 nữ), dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện hoạt động của UBND và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

Ngoài việc tham gia thực hiện các nội dung chương trình và mục tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội đã đề ra, các CĐCS còn quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị tư tưởng, hiểu biết các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ chính sách của công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn là cán bộ chủ chốt, thường xuyên được củng cố, kiện toàn, có uy tín, năng lực góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước.
BCH CĐCS xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CBCC. Chủ tịch CĐCS tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật, nâng lương… Nhiều CĐCS xây dựng tủ sách pháp luật, Báo Lao Động (LĐLĐ tỉnh cấp miễn phí), sân bóng chuyền, cầu lông… đảm bảo nhu cầu học tập, giải trí rèn luyện cho công đoàn viên hàng ngày. Đa số CĐCS xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền và CBCC đóng góp kinh phí, tổ chức tham quan du lịch, học tập kinh nghiệm, tạo được sự đồng thuận của người lao động.
Tuy nhiên, CĐCS xã, phường, thị trấn còn bộc lộ một số hạn chế trong hoạt động: một bộ phận CBCC chưa tương xứng về trình độ, năng lực thực tiễn, khả năng tổ chức, thực hiện công việc; một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức; một bộ phận công chức chưa ý thức việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn; công tác của một bộ phận CBCC đạt hiệu quả chưa cao; một số cán bộ công đoàn, công đoàn viên, có điều kiện kinh tế khó khăn, tiền lương và thu nhập còn thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Để phát huy kết quả đã đạt và khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Liên đoàn Lao động tỉnh lưu ý CĐCS xã, phường, thị trấn một số vấn đề, như sau:
Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCC, tập trung vào việc bồi dưỡng, xác định nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS xã, phường, thị trấn là khâu đột phá, làm cơ sở cho việc đẩy mạnh các hoạt động khác.
Hàng năm, có 100% đoàn viên công đoàn và lao động được tuyên truyền phổ biến, học tập, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và của công đoàn các cấp; phấn đấu có 95% gia đình đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa, 80% gia đình thể thao; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên và lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. 100% cơ quan xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị CBCC, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT - TCCP - TLĐLĐVN ngày 4-12-1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 100% cơ quan xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do chính quyền và công đoàn phát động.
Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, gắn với việc thực hiện các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.
Thường xuyên củng cố và kiện toàn Ban Chấp hành CĐCS, tổ chức kết nạp đoàn viên công đoàn theo quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Các CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp trên địa bàn xã, phường, thị trấn phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Với truyền thống và bản chất của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, công đoàn viên xã, phường, thị trấn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tạo lòng tin đối với nhân dân.

Trần Trung Hào (Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN