Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

23/11/2023 - 08:49

BDK.VN - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7027/UBND-KSTT về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh hướng dẫn người dân cài app VNelD và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: M. Tân

Công an tỉnh hướng dẫn người dân cài app VNelD và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: M. Tân

Để đảm bảo số lượng thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDĐT theo mô hình điểm “Công dân số” mà UBND tỉnh đã đăng ký với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT trên địa bàn tỉnh; mỗi cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục vận động gia đình, người thân, bạn bè và người dân tích cực đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT và sử dụng ứng dụng VNeID trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự trên môi trường điện tử.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị tại địa phương vào cuộc để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT; trong đó, lực lượng công an, đoàn viên, hội viên là nòng cốt; đồng thời, tranh thủ sự vào cuộc của Tổ Đề án 06, Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, phát huy vai trò của trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản… để đảm bảo đến ngày 15-12-2023 phải hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDĐT, khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt đạt 930.767 tài khoản ĐDĐT theo mô hình điểm “Công dân số” mà UBND tỉnh đã đăng ký với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDĐT trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 18-12-2023 để theo dõi, chỉ đạo.

Tính đến ngày 14-11-2023, toàn tỉnh đã thu nhận 822.139/930.767 tài khoản ĐDĐT, đạt tỷ lệ 88,33%; kích hoạt 663.614/930.767 trường hợp, đạt tỷ lệ 71,3%. Trong đó, đơn vị huyện Thạnh Phú, Châu Thành đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ và kích hoạt đạt tỷ lệ cao nhất (Thạnh Phú đạt 83,77%, Châu Thành đạt 79,81%); đơn vị có tỷ lệ thu nhận, kích hoạt thấp như huyện Ba Tri (tỷ lệ thu nhận đạt 71,6%, kích hoạt đạt 56,85%) và huyện Mỏ Cày Bắc (tỷ lệ thu nhận đạt 77,49%, kích hoạt đạt 68,36%).

Minh Vương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN