Tiếp tục vận động mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

25/02/2023 - 12:30

BDK.VN - Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (Hội BTBNN) tỉnh Bến Tre vừa có Công văn số 13/HBT ngày 22-2-2023 gửi Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo các huyện, thành phố về việc tiếp tục vận động mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo.

Tiếp tục vận động mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.

Tiếp tục vận động mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.

Theo Hội BTBNN tỉnh Bến Tre, năm 2022 Hội đã tập trung thực hiện chương trình vận động mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo do Hội đề ra. Kết quả, đã vận động mua được 20.415 thẻ BHYT với số tiền 4,2 tỷ đồng. Trong đó, riêng hệ thống Hội đã vận động hơn 2 tỷ đồng (vượt so với chỉ tiêu 1,5 tỷ đồng Hội đã tự nguyện đăng ký với tỉnh); phần còn lại do lãnh đạo tỉnh vận động và giao Hội phối hợp các ngành liên quan mua BHYT cho học sinh phổ thông trong tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bến Tre (khóa X), đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 7-10-2022 và có hiệu lực từ ngày 17-10-2022. Theo đó, hộ cận nghèo được hỗ trợ mua BHYT như sau: Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT (không bao gồm 70% ngân sách Trung ương hỗ trợ); thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31-12-2025; nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh Bến Tre và các nguồn hợp pháp khác.

Công văn của Hội BTBNN tỉnh Bến Tre có ghi: “Sau khi có Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND, các Hội huyện, thành phố và Tỉnh hội đều không tiếp tục vận động tài trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo được nữa, vì các tổ chức, cá nhân thiện nguyện cho rằng ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho đối tượng này. Do đó, theo phản ảnh và đề nghị của các huyện, Tỉnh hội đã có công văn đồng ý ngưng vận động kinh phí mua BHYT hỗ trợ cho hộ cận nghèo; số đã vận động được (bằng tiền) xin ý kiến nhà tài trợ cho chuyển sang nội dung chi khác, đó là chi hỗ trợ cho những bệnh nhân bị mắc bệnh ngặt nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn (hàng năm số đối tượng này các cấp hội phải giải quyết rất lớn). Các nhà tài trợ (trong và ngoài nước) đã thống nhất cao với kiến nghị này của Hội”.

Mới đây, Tỉnh ủy có Công văn số 3272-CV/TU, ngày 16-2-2023 thông báo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về việc mua BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Công văn của Tỉnh ủy nêu rõ việc: “Tiếp tục thực hiện tốt việc vận động xã hội hóa kinh phí mua BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo”; nhằm đảm bảo cho 100% người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đều được cấp thẻ BHYT”.

Trên cơ sở đó, Thường trực Hội BTBNN tỉnh đề nghị: Các huyện, thành hội tiếp tục vận động kinh phí tài trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong những tháng còn lại của năm 2023. Cố gắng phấn đấu tối đa để đạt kết quả cao nhất. Năm 2024, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy theo Công văn số 3272-CV/TU, toàn hệ thống Hội sẽ tiếp tục thực hiện “Chương trình vận động mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo” do Hội đề ra.

Thường trực Tỉnh hội sẽ trao đổi thống nhất với các huyện, thành hội về chỉ tiêu vận động cho năm 2024 trong cuộc họp Ban Chấp hành Tỉnh hội sơ kết 6 tháng đầu năm (dự kiến diễn ra vào tháng 7-2023).

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN