Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Pháp lệnh

20/02/2011 - 08:20
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc phiên họp thứ 38 UBTVQH hôm 19/2.

Ngày 19/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiếm sát viên Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Hai Pháp lệnh này đã được trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp UBTVQH tháng 10/2010 và đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý.

Trong lần sửa đổi này tập trung vào hai vấn đề lớn là quy định về ngạch bậc của Thẩm phán và Kiểm sát viên và việc điều động nhân sự.

Về Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân, đa số ý kiến thành viên UBTVQH tán thành với việc cần thiết sửa đổi quy định hiện hành về việc phân loại ngạch Kiểm sát viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng đội ngũ kiểm sát viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiếm sát nhân dân các cấp.

Theo đó, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan hữu quan đã tiếp thu và chỉnh lý một số điểm trong dự thảo Pháp lệnh liên quan đến cơ cấu các ngạch kiểm sát viên mỗi cấp. Theo đó, sẽ chuyển đổi các chức danh Kiểm sát viên cấp tỉnh thành Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cấp huyện thành Kiểm sát viên sơ cấp.

UBTVQH đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thi hành Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

Pháp lệnh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011.

Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân (TAND) trình UBTVQH xem xét thông qua có 3 điều sửa đổi, bổ sung 7 điều của Pháp lệnh hiện hành.

Pháp lệnh được 100% Ủy viên UBTVQH thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2011.

Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung, thẩm phán TAND tại Việt Nam gồm có thẩm phán TAND tối cao, thẩm phán trung cấp, thẩm phán sơ cấp, thẩm phán Tòa án quân sự.

Hội thẩm TAND gồm có Hội thẩm nhân dân TAND cấp tỉnh, cấp huyện (gọi chung là Hội thẩm nhân dân), Hội thẩm quân nhân tòa án quân sự quân khu và tương đương, Hội thẩm quân nhân tòa án quân sự khu vực (gọi chung là Hội thẩm quân nhân).

Số lượng thẩm phán TAND tối cao, thẩm phán trung cấp, sơ cấp do UBTVQH quyết định theo đề nghị của Chánh án TAND tối cao.

Chánh án TAND tối cao quyết định việc điều động, biệt phái thẩm phán trung cấp, sơ cấp từ TAND này đến làm nhiệm vụ tại TAND khác không cùng 1 tỉnh, thành phố.

Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định việc điều động, biệt phái thẩm phán trung cấp, sơ cấp từ TAND này đến làm nhiệm vụ tại TAND khác trong cùng 1 tỉnh, thành phố.

Kết luận phiên họp thứ 38 (từ 15 – 19/2/2011), Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phiên họp thứ 38 của UBTVQH đã hoàn thành các nội dung quan trọng đề ra.

Đó là, thảo luận cho ý kiến về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XII của Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, thảo luận cho ý kiến về các dự thảo Luật Tố tụng dân sự, Luật phòng, chống mua bán người, Luật Kiểm toán độc lập, Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ KT-XH năm 2010, thông qua hai pháp lệnh sửa đổi về Thẩm phán và Kiểm sát viên.

Trên cơ sở ý kiến của Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra cần phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội tại Kỳ họp tới khai mạc vào ngày 21/3/2011.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN