Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020