Thông báo về việc đồng ý quan tâm và sử dụng dịch vụ của ngành điện trên ứng dụng Zalo

Thông báo về việc đồng ý quan tâm và sử dụng dịch vụ của ngành điện trên ứng dụng Zalo