Ngành điện quyết liệt nhiều giải pháp tiết giảm chi phí trước những khó khăn hiện nay

Ngành điện quyết liệt nhiều giải pháp tiết giảm chi phí trước những khó khăn hiện nay