Huyện ủy Chợ Lách tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023

29/11/2023 - 12:47

BDK.VN - Ngày 29-11-2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách tổ chức hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) Huyện ủy năm 2023 và đề ra NQ Huyện ủy năm 2024.

Chủ trì hội nghị.

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện NQ Huyện ủy năm 2023, quán triệt phương châm hành động “Kỷ cương - Đoàn kết - Đồng thuận - Phát triển” lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ và nhân dân được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến rất rõ nét, chủ động cho chủ trương điều động, luân chuyển, bổ khuyết cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực; công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt.

Kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng; công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Hoàn thành tốt các công việc theo chương trình, kế hoạch; chủ động chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm.

Về kết quả thực hiện 27 chỉ tiêu năm 2023, thực hiện đạt và vượt đối với 3/3 chỉ tiêu xây dựng Đảng; có 21/24 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt và vượt. Có 3 chỉ tiêu chưa đạt là: thu nhập bình quân đầu người 68,67/78 triệu đồng/người/năm, đạt 88%; sản lượng trái cây các loại đạt 88,1 ngàn/108 ngàn tấn, đạt 81,6%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 92,46% và tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 90,44%.

Đối với 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đánh giá đạt 2 tiêu chí (tiêu chí về thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí về điện), 7 tiêu chí còn lại tiến độ đạt từ 50 - 60% so yêu cầu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến cuối năm 2023 đạt 109% dự toán và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện trên 552,6 ngàn tỷ đồng, đạt 136% dự toán và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về các kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các mục tiêu của nhiệm kỳ. Thảo luận, góp ý đối với dự thảo NQ Huyện ủy năm 2024 với chủ đề và các chỉ tiêu chủ yếu; dự thảo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng của Huyện ủy năm 2023 và Chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2024 của Huyện ủy; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022 và năm 2023.

Dự thảo NQ Huyện ủy Chợ Lách năm 2024 tiếp tục đề ra chủ đề hành động năm 2024 là: “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” và 28 chỉ tiêu đầu việc cụ thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có tính chất quyết định, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung quyết liệt, khẩn trương thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ NQ nhiệm kỳ đề ra, tiếp tục khắc phục hạn chế khuyết điểm, đề cao tính gương mẫu của người đứng đầu.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Chợ Lách

BÌNH LUẬN