Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre

Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11/01/2023 - 06:05

BDK - Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre là Đảng bộ cơ sở tại doanh nghiệp nhà nước. Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 5 đồng chí, có tổng số 367 đảng viên và 18 chi bộ trực thuộc. Kết quả đánh giá của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thì tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2019. Đồng thời, đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giải nhì cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”.

Bí thư Đảng ủy Phạm Thanh Trúc phát biểu tại buổi thăm và khảo sát của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre.

Bí thư Đảng ủy Phạm Thanh Trúc phát biểu tại buổi thăm và khảo sát của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre.

Triển khai thực hiện nghị quyết

Bí thư Đảng ủy công ty (ĐUCT) Phạm Thanh Trúc cho biết, sau Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ĐUCT có văn bản chỉ đạo các chi bộ triển khai quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lao động nắm được các nội dung Nghị quyết (NQ) ĐH. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo thực hiện đúng quy định, toàn diện các nội dung nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ đề năm 2022 theo tinh thần NQ Tỉnh ủy “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2022. Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện NQ đảm bảo thiết thực, phù hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng ủy đã chỉ đạo cho triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ ĐH đại biểu Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, họp Đảng ủy giao ủy viên thường vụ lập kế hoạch phân công đảng ủy viên cụ thể hóa việc triển khai trong thời gian tới. Chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện chỉ tiêu NQ về công tác tỷ lệ điện dùng để phân phối, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tăng sản lượng điện thương phẩm.

Qua đó, bước đầu thực hiện NQ ĐH Đảng bộ Khối và NQ ĐH các cấp đạt một số kết quả quan trọng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt NQ của Đảng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (trên 95% cán bộ, đảng viên và trên 85% người lao động). Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo NQ đề ra. Định kỳ có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Thực hiện tinh thần “Đồng khởi mới”, Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc công ty phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn thể đảng viên và người lao động. Qua đó, ĐUCT đã khen thưởng cho 6 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Nâng chất sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

Hàng tháng, ĐUCT cũng như các chi ủy, chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt lệ kỳ theo quy định. Các chi bộ đều có đăng ký và thực hiện đúng thời gian sinh hoạt định kỳ hàng tháng. ĐUCT có phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tham dự họp để nắm bắt tình hình cũng như có chỉ đạo kịp thời. Nội dung sinh hoạt đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua sinh hoạt, đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt NQ của chi bộ và ĐUCT; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong chi bộ cấp mình. Trong đó, tỷ lệ kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành phải đạt từ 15% đảng viên trong chi bộ. Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ đúng kế hoạch đề ra. Cấp ủy có kiểm điểm và đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra của Đảng ủy. Tại các chi bộ, công tác kiểm tra cũng được quan tâm, có kiểm điểm hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ trực thuộc có xây dựng kế hoạch và triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Bí thư ĐUCT Phạm Thanh Trúc cho rằng, năm 2023, Đảng ủy tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các NQ, chỉ thị của các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng để chấp hành và thực hiện nghiêm các NQ, chỉ thị của cấp trên. Lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU  trở thành nền nếp, công việc thường xuyên. Tăng cường công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể và triển khai các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để đảm bảo xây dựng chi bộ và đội ngũ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

“Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre là một trong 4 Đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Khối chọn làm điểm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả thực hiện Đảng bộ công ty đã được khen thưởng có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện. Công tác tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng được lãnh đạo thực hiện tốt, Đảng bộ nhiều năm liền không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm... Từ kết quả đó, Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre là một trong những Đảng bộ cơ sở đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền (từ năm 2019 đến nay)”.

(Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Phạm Hữu Dự)

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN