Huyện Châu Thành hoàn tất kỳ họp lần thứ 22 HĐND huyện khóa IX

03/04/2011 - 16:30

Sáng  31-3-2011, HĐND huyện Châu Thành khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 22 - kỳ họp bất thường.

Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Minh đã thông báo kết luận số 35-TB/BTCTU ngày 11-3-2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ Huyện ủy Châu Thành. Theo đó, điều động đồng chí Lê Ngọc Duệ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; điều động đồng chí Ngô Văn Măng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện sang công tác tại Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Kỳ họp đã thông qua tờ trình về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Ngô Văn Măng và thông qua đơn xin thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện của đồng chí Ngô Văn Măng. Đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết thống nhất và thông qua Nghị quyết cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 – 2011, đối với đồng chí  Ngô Văn Măng.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN