Ngày 30-11-2022, cả nước ghi nhận 485 ca COVID-19 mới, 3 bệnh nhân tử vong

Ngày 30-11-2022, cả nước ghi nhận 485 ca COVID-19 mới, 3 bệnh nhân tử vong