Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trọng điểm

22/04/2024 - 05:27

BDK - Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình (CT), dự án (DA) trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 428) và các Tiểu ban tuyên truyền thời gian qua đã góp phần rất lớn trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA. Sự tham gia tích cực của thành viên Ban Chỉ đạo 428, thành viên các Tiểu ban tuyên truyền đã hỗ trợ cho chủ đầu tư, địa phương trong công tác vận động bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các DA, nhằm sớm đưa CT vào sử dụng.

Thi công công trình xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình  Đại.

Thi công công trình xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình  Đại.

Đẩy nhanh tiến độ

Ban Chỉ đạo 428 gồm: Tiểu ban tuyên truyền, vận động thực hiện DA đầu tư xây dựng CT cầu Rạch Miễu 2 (RM2); tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện CT đường dây và trạm biến áp 110kV; tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện DA Khu Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri; tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện DA Khu công nghiệp (KCN) Phú Thuận, huyện Bình Đại.

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan thuộc UBND tỉnh là thành viên của các tiểu ban này được giao nhiệm vụ thường xuyên phối hợp kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các CT, DA ngay từ đầu năm 2024, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.

Đến nay, DA đầu tư xây dựng CT cầu RM2 đã chi trả 540/545 hộ, với số tiền trên 719 tỷ đồng (đạt 99% về số hộ, đạt 95,5% về số tiền). Có 544/545 hộ đã bàn giao mặt bằng, với diện tích 365.930,4m2, đạt 99,8% số hộ; đạt 99,8% diện tích. Công tác hoàn trả, di dời CT hạ tầng kỹ thuật cũng đang được gấp rút hoàn thành.

DA đường gom đường vào cầu RM2 đang thi công 2/2 gói thầu. Gói thầu số 1 đạt khoảng 58% giá trị hợp đồng. Gói thầu số 2 đạt khoảng 28% giá trị hợp đồng. Đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 556/562 hộ dân, với số tiền 519,472 tỷ đồng, đạt 98,4% số hộ, đạt 99,4% số tiền. Diện tích bàn giao mặt bằng 270.018,7m2, đạt 98%. Công tác di dời các CT hạ tầng kỹ thuật hiện đã thực hiện xong.

DA đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại đã có 986/1.093 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 196,82ha, còn lại 107 hộ (diện tích khoảng 19,38ha), các cơ quan chức năng tiếp tục liên hệ ký biên bản bàn giao mặt bằng. Từ đầu năm 2024, các cơ quan chức năng tỉnh, huyện đã phối hợp vận động 23 trường hợp, trong đó, 2 trường hợp đã đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng; 10 trường hợp đồng ý giao mặt bằng trước, nhận tiền sau. Hiện tại, còn 11 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, còn 5 trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng đang ảnh hưởng đến các gói thầu thi công.

Đến nay, KCN Phú Thuận và DA Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ KCN Phú Thuận đang được đẩy nhanh tiến độ, nhất là đối với các gói thầu xây dựng giao thông, san lấp, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải… Ở DA đầu tư Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ KCN Phú Thuận, các gói thầu thi công hạ tầng san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, nước thải và cây xanh đã nghiệm thu hoàn thành. Gói thầu điện chiếu sáng, trạm biến áp đã đóng điện cho hộ dân sử dụng, đang hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Các DA như: CT khu vực Lạc địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri; CT đường dây và trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng và đang xúc tiến các giai đoạn tiếp theo.

“Khi có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo 428 trong công tác vận động nhân dân được thuận lợi hơn rất nhiều. Đa số các hộ dân còn kỳ kèo, chưa đồng thuận với chủ trương, phương án bồi thường sau khi được tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh đều đồng thuận với chủ trương và bàn giao mặt bằng, không phải thực hiện đến bước cưỡng chế thu hồi đất. Các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, chủ đầu tư được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh nắm bắt và cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ kịp thời”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết.

Giải pháp thời gian tới

Bên cạnh đó, cũng còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận với chủ trương của Nhà nước. Thời gian tới, cần có sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong các tiểu ban tuyên truyền của từng DA với các chủ đầu tư, các địa phương để tiếp tục tiếp xúc, vận động các hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, ý thức chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số hộ dân chưa cao, cố tình không hợp tác, nhằm đòi hỏi quyền lợi cao so với quy định của pháp luật. Thành viên trong Ban Vận động từ nhiều cơ quan, đơn vị có tính chất công việc khác nhau nên việc bố trí lịch vận động còn gặp khó khăn về thời gian.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết thêm: Tới đây, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt và triển khai thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 428 về Quy trình công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các CT, DA trọng điểm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Các chủ đầu tư, các địa phương có DA đang triển khai thực hiện phải theo dõi sát tình hình vận động giải phóng mặt bằng; rà soát và báo cáo cụ thể khó khăn, vướng mắc của từng hộ, thuộc trách nhiệm của địa phương, của chủ đầu tư hay của các sở, ngành để báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

 Theo nhiệm vụ được giao, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo 428, Tiểu ban tuyên truyền, vận động của từng DA chủ động tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo đề xuất của chủ đầu tư, các địa phương. Thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm chắc tình hình, giám sát quá trình thi công thực hiện CT, DA. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện tốt vai trò giám sát của nhân dân. Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN